Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

Általános Iskola

Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola
Dömsöd, Széchenyi út 9. 
Tel.: 06 (24) 519-741
Email: titkarsag@domsodiskola.hu
Honlap: www.domsodiskola.hu

Iskolánk Dömsöd nagyközség területén, több épületben működik. Az intézmény székhelye a Széchenyi úton van, ahova a felső tagozatosok járnak évfolyamonként 2-2 osztályba. Az OMK emeleti részében az alsó tagozatos tanulók többsége tanul 7 osztályban, két alsós osztály a Bíró utcai telephelyet birtokolja.

Épületeink külseje és belseje kisebb – nagyobb felújításra szorul, de az esztétikus, célirányos dekorációk miatt - amely a tanulók, pedagógusok és szülők munkáját dicséri -, tantermeink, folyosóink barátságosak, otthonosak, igazán ízlésformálók.

Iskolánk fenntartója, a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ, Alapító Okiratunkban a következőképpen határozza meg intézményünk alapfeladatát: A beiskolázási körzetünkbe tartozó általános iskolás korú tanulók általános műveltségének megalapozása.

Mit jelent ez számunkra? Az egész személyiségre ható nevelő-oktató munkát, amelynek eredményeképpen valamennyi tanulónk bejut egy, a képességeinek, és a pályaválasztásának egyaránt megfelelő középfokú intézménybe. Olyan célkitűzéseket, amelyek szolgálják a tehetséges tanulóink fejlődését, segítik a bármely okból nehezebben haladókat, a hátrányos helyzetűeket, és jobb teljesítményre motiválják azokat a tanulókat is, akik sem egyik, sem másik kategóriába nem tartoznak. Milyen módon történik mindez? Különböző színtereken, tanítási órákon, tanítási órán kívüli formákban.

Nevelő-oktató munkánkról, terveinkről a teljesség igénye nélkül: Igyekszünk tanulóink képességeihez igazodva feldolgozni a tantervi anyagot, ezért tanórán is differenciálunk, a leckét is így adjuk fel. Célunk az egyéni képeségek kibontakoztatása, a tanulók sikerélményhez juttatása, motiváltságuk növelése. Fontos, hogy diákjaink szívesen járjanak iskolánkba.

Csoportbontásban tanulják gyerekeink az idegen nyelvet; az informatika, technika tantárgyakat, ahol a tanulólétszám ezt lehetővé teszi. Különleges színtere a tanítási óráinknak az iskola könyvtára, az itt tartott könyvtári órák sokoldalúan segítik az ismeretszerzést, valamint hozzájárulnak az olvasóvá neveléshez.

Ugyancsak a felzárkóztatást segítik azok a korrepetálások, amelyek valamennyi alsós évfolyamon működnek, felső tagozaton pedig, szükség szerint a különböző tantárgyakból. A napközi és a tanulószobai foglalkozások, valamint a szeptembertől bevezetett Komplex Alapprogram ugyancsak a tanulást, a másnapra való felkészülést segítik, de a szabadidő helyes eltöltését, az egyéni képességek kibontakoztatását is szolgálják.

A felső tagozaton a tanulószoba hétfőtől csütörtökig negyed 3-tól 4 óráig szaktanárok vezetésével működik, így a tanítási idő után a gyerekeknek lehetőségük van arra, hogy vagy otthon, vagy a napközi konyháján megebédeljenek.

Nem lehet fontossági sorrendet felállítani az egyes évfolyamokra váró feladatok között, de talán mégis kiemelném a 8. osztályokat.

Nekik a legfontosabb a továbbtanulásra, a pályaválasztásra való felkészülés. Mi ebben is segítünk! Folyamatosan tájékoztatjuk a tanulókat a felvételt hirdető középiskolákról. Pályaválasztási szülői értekezletet tartunk, ahova a környék középfokú intézményeinek pályaválasztási felelőseit hívjuk meg.

Mit ajánlunk még? A két 8. osztálynak középiskolai felvételi előkészítőt tartunk matematika és magyar tantárgyakból. A tanév végén mérést szervezünk matematika, magyar nyelv- és irodalom és idegen nyelv tantárgyakból. Az erre való felkészülés különösen a második félévre tevődik, így biztosítjuk azt, hogy nyolcadikos gyerekeink még egyszer megtanulják, és rendszerezzék azokat a legfontosabb ismereteket, amelyeket középiskolába való bekerülésükkor is nagyon jól tudnak hasznosítani. Különböző alprogrami foglalkozásokon (művészetalapú-, digitális, logikai, életgyakorlat alapú) is tevékenykedhetnek tanulóink, ami megint csak lehetőséget ad képességeik fejlesztésére, kibontakoztatására. Alsó tagozatos diákjaink számára is biztosítjuk ezeket az alprogrami foglalkozásokat. Mindezek mellett sportolhatnak a DUSE illetve a DKKSE keretein belül diákjaink. Első és második osztályos tanulóink angol szakkörön is részt vehetnek.

Tanulmányi versenyekre, pályázatokon való részvételre, sportversenyekre is felkészítjük tanulóinkat, valamint segítséget nyújtunk számukra a levelezős versenyek feladatainak megoldásához

A kínálatból:

 • tavaszi futóverseny
 • atlétika verseny helyi és körzeti szinten felső tagozatosoknak
 • kézilabda, foci Diákolimpia
 • rajz pályázatok
 • körzeti énekverseny
 • szavalóversenyek
 • iskolai, körzeti tantárgyi versenyek
 • Zrínyi Ilona matematika verseny 3-8. évf.
 • körzeti verseny idegen nyelvből
 • Szép magyar beszéd verseny a 8. évfolyamon
 • Kazinczy prózamondó verseny a körzet 3-4. évfolyamosainak, iskolánk rendezésében

Intézményünk szoros kapcsolatban áll a külső partnerekkel. Ezek között vannak civil szervezetek, sportegyesületek, nevelési intézmények, alapítványok, és ide tartozik még a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ valamint a helyi Önkormányzat is. Munkánk során fontosnak tartjuk a szülőkkel való kommunikációt, együttműködést, hiszen ez munkánk eredményességéhez nélkülözhetetlen.

Pedagógusaink a szabadidő hasznos eltöltésére is nevelnek. Ha a vírushelyzet engedi, akkor idén sem maradnak el a várhatóan jó hangulatú klubdélutánok, évfolyam- rendezvények, sportversenyek, színházlátogatások, kerékpár- és gyalogtúrák, közös mozizás, korcsolyázás.

Iskolánk életéről, programjainkról, az elért eredményekről a tanév során folyamatosan igyekszünk tájékoztatást nyújtani itt a Honlapon illetve a Dömsödi Hírnökön keresztül.

Ácsné Jaksa Szilvia
intézményvezető

 

A Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése a Széchenyi 2020 program keretében