Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

BÖLCSŐDE HIRDETMÉNY

Bölcsődés korú gyermek előjegyzése 2023.04.27.

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy 2023/2024-es nevelési/gondozási évre a bölcsődés korú gyermekek előjegyzése a Dömsödi Nagyközségi Óvoda és Bölcsőde- Babóca Bölcsődéjébe 2023. április 27 – 28. 08:00 - 15:00 óra között lesz.

A bölcsődei ellátás keretében - ha e törvény kivételt nem tesz - a három éven aluli gyermekek napközbeni ellátását kell biztosítani.

A felvételi kérelmeket és a szükséges iratokat elektronikusan a domsodibolcsi@gmail.com email címre lehet küldeni, vagy személyesen leadható a Dömsödi Nagyközségi Óvoda és Bölcsőde Babóca bölcsődéjében: 2344 Dömsöd Táncsics u 1/A. A gyermek bölcsődébe történő felvételét a szülő, törvényes képviselő kérheti.

A felvételi jelentkezéshez szükséges iratok, amelyeket be kell mutatni:

  • Felvételi kérelem
  • Gyermek születési anyakönyvi kivonata, gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
  • Gyermek TAJ kártyája
  • Szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő/szülők személyi igazolványa, lakcímkártyája,
  • Munkáltató igazolást a szülők munkaviszonyáról, munkavégzésre irányuló jogviszonyáról vagy szándéknyilatkozat a munkába állás várható helyéről, idejéről, időpontjáról
  • Az étkezési térítési díj megállapításához a gyermekvédelmi kedvezményről, tartós betegségről/ illetve ha a családban tartós beteg van, akkor az arról szóló igazolásokat, nagycsaládos igazolást, nevelésbe vételt elrendelő gyámhatósági határozatot,
  • Külön élő szülők esetében a szülői felügyeletről szóló végzést
  • Bölcsődei felvétel egyéb indokához kapcsolódó dokumentumok

A gyermekek felvételéről a bölcsődékbe a gyermek lakóhelyét, az üres férőhelyeket, az esélyegyenlőségi szempontokat, valamint a szülő igényeit figyelembe véve az intézmény szakmai vezetője dönt.

A jelentkezések elbírálása május végéig – nem a beiratkozás sorrendjében, hanem a jogosultsági és indokoltsági feltételeknek való megfelelés jogszabályban előírt szempontjait figyelembe véve – történik meg.

BÖLCSŐDEI FELVÉTELI KÉRELEM ADATLAP LETÖLTHETŐ INNEN!

A Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése a Széchenyi 2020 program keretében