Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

Dömsöd – Áporka - Apaj Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Gyermek rajz napsütéses hátér házikó és virágok

ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ

Dömsöd:
Hétfő: 08:00-12:00-ig, 13:00-17:30 óráig
Szerda: 08:00-12:00-ig, 13:00-16.00 óráig
Péntek: 08:00-12:00 óráig

Apaj: Kedd: 13:00-16:00-ig
Áporka: Szerda: 08:00-12:00-ig

Székhely: 2344 Dömsöd, Petőfi tér 5.
Telephelyek: 2338 Áporka, Petőfi S. u. 87.
                    2345 Apaj, Fő tér 2. (Polgármesteri Hivatal)

Telefonos elérhetőségek:
06 24 523-146 (Stomfoliné Józsa Piroska intézményvezető)
06 24 523-128 (Zsinkó Márta családsegítő)
06 24 523-128 (Szűcsné Laczi Erika családsegítő)
06 24 523-149 (Kovács Orsolya Mária családsegítő)
06 24 523-145 (Szenténé Palotai Adrienn szociális asszisztens)
e-mail: domsod.gyermekjoleti@gmail.com

 

Tevékenységeink

Családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

Gyermekjóléti szolgáltatás olyan a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

Házi segítségnyújtás, keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy személyi gondozást nyújtunk.

Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

Egyéb szolgáltatásaink:
• pszichológiai tanácsadás,
• a nyári felzárkóztató program,
• adományok közvetítése,
• segítségnyújtás ügyintézésben (pl. nyomtatványok kitöltése, kérelmek),

Programjaink:
• nyári napközis tábor
• játszóház, kézműves foglalkozások

 

Ráckeve és Környéke Család- és Gyermekjóléti Központ
Telephely: 2300 Ráckeve Szent István tér 4/b
Nyitvatartás: munkanapokon (hétfőtől-péntekig) 08:00 - 16:00
Tel: 06/24 513-240

A központ által biztosított speciális szolgáltatások:
• kapcsolattartási ügyelet,
• utcai szociális munka,
• pszichológiai és jogi tanácsadás,
• gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálat,
• családkonzultáció, családterápia, családi döntéshozó konferencia,
• óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység.

 

Készenléti Szolgálat
(Ráckevei Család- és Gyermekjóléti Központ)
telefonja: 06-70-333-9885 (állandóan hívható)

Feladata:
 - telefonon történő tanácsadás,
 - tájékoztatás,
 - segítség mozgósítása,
 - kapcsolatfelvétel olyan intézményekkel, szolgáltatókkal, akik krízishelyzet esetén azonnali, konkrét segítséget tudnak nyújtani.

 

A Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése a Széchenyi 2020 program keretében