Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

DAKÖV TÁJÉKOZTATÓ - IVÓVÍZMINŐSÉG ÜGYBEN

TISZTELT FELHASZNÁLÓINK!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Dömsöd Nagyközség területén a 2023.04.28-tól tapasztalható ivóvíz minőségi romlás 2023. 05. 24-ét követően az alábbi érintett utcák

- Felső- Dunapart
- Középső út
- Kis- Dunapart
- Középső- Dunapart
- Petőfi Sándor utca
- Felső-szigeti út
- Pipa utca
- Ráckevei út

vonatkozásában jelentős mértékben csökkent.

A kifogásolt ivóvizű területen a DAKÖV Kft. folyamatosan próbálta feltárni a vízminőség romást okozó problémát, mind folyamatos mintavételezéssel, mind fogyasztói ingatlanok helyszíni ellenőrzésével. Sajnos ezen irányú erőfeszítéseink nem jártak, csak részleges sikerrel.

Ezúton felhívjuk Tisztelt Felhasználóink figyelmét, hogy a CCIX. sz. víziközmű törvény és a 58/2013. (II.27.) kormány rendeletben foglaltak alapján a központi vezetékes ivóvízvezeték és az ingatlanon lévő fúrt kútból származó víz továbbítására szolgáló vezeték, illetve hidrofor mindennemű összekötése szigorúan tilos!

A hasonló ivóvízminőségi szennyezés elkerülése végett a DAKÖV Kft. a továbbiakban területi szinten teljekörű ellenőrzéseket fog végrehajtani! Amennyiben a feltárások során illegális vezeték összekötéseket tapasztalunk, úgy a jogszabályban leírtak alapján szankcionáljuk azt.

Az előzetesen kifogásolt ivóvízminőségű terület ellenőrzése végett felhasználói és egyéb hálózati pontokon ellenőrző mintavételezést hajtottunk végre.

Az alábbi táblázat tartalmazza a mintavételi pontok megnevezését, helyét, valamint a mintavételi eredményeket és a komponensek határértékeit is.

mintavételi pontok táblázat

Mérési eredmények alapján teljesen jól látható, hogy a DAKÖV Kft. által végzett hálózati öblítés - mely főként a Felső-dunapart 11-től kezdődően a Középső út irányában volt végezve az eseti órákban - nagymértékben segített eltávolítani az érintett ivóvízhálózatban lévő pangó idegen vizeket. Ebben annak is nagy szerepe volt, hogy az idegenvíz rátáplálás az érintett szakaszon megszűnt!

Mérési eredmények alapján a DAKÖV Kft. 2023. május 30-án ismételt mintavételt végez az érintett területen, hogy megbizonyosodjuk róla, hogy a vízminősége teljes mértékben megfelel a 5/2023. (I.12.) kormány rendeletben foglaltaknak.

A mintavételi eredmények értékeitől tesszük függővé a tartályban biztosított szükséges ivóvíz szolgáltatását.

A DAKÖV Kft. ezúton is köszöni az érintett felhasználók, lakosok segítségét, hozzáállását és türelmét.

Ráckeve, 2023.05.26.
DAKÖV Kft.
Ráckevei üzemmérnökség

EREDETI DOKUMENTUM MEGTEKINTÉSE