Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

Dömsödi Értéktár Bizottság

Dömsödön is él és működik egy lelkes kis közösség, akik társadalmi munkában szabad idejükben látják el az Értéktári Bizottsági feladatokat.

A Bizottság 2016-ban három vezetőségi taggal indultunk, mára már hatan vagyunk: Bede Kornélia, Cser Piroska Györgyi, Jancsó Attila, Tarr-Sipos Zsuzsa (elnök), Varga Gézáné és Vass Ilona Györgyi.

Mit jelent az értéktár?

2012-ben az Országgyűlés olyan törvényt alkotott, mely jogi keretek közt biztosítja mindazoknak az értékeknek a lajstromba vételét, mely a magyarság számára fontos. E törvény hivatalos elnevezése: HUNGARIKUM törvény.

A törvény hierarchikus rendszerben teszi lehetővé a feltárt és előterjesztett értékek csoportosítását, amit „nemzeti értékpiramisnak” nevez. Ennek az értékpiramisnak az alapját a helyi (települési, tájegységi, megyei, ágazati, külhoni magyarság) értéktárak alkotják, hiszen az értékekhez legközelebb állók tudhatják, mit érdemes a nagyvilág felé közvetíteni ezek közül. Az így javasolt és elfogadott értékeket nemzeti értékeknek hívjuk. (Ezekről a helyi értéktár bizottságok döntenek.) Az értékpiramis következő részét a kiemelkedő nemzeti értékek képezik, az ide érkező javaslatokról már a Hungarikum Bizottság dönt.

A piramis legtetején pedig a Hungarikumok Gyűjteménye áll.

Milyen témakörökre vannak felosztva az értékek?

1.) Agrár- és élelmiszergazdaság:
az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai (pl. szőlő- borágazat; állat- növényfajták).

2.) Egészség és életmód:
a tudományos és népi megelőzés és gyógyászat, természetgyógyászat szellemi termékei és tárgyi javai (pl. fürdőkultúra).

3.) Ipari és műszaki megoldások:
az ipari termelés, beleértve a kézműipart, kézművességet is (pl. technológiák, technikák, berendezés-gép- és műszergyártás).

4.) Kulturális örökség:
a kulturális örökség tárgyi és szellemi javai (pl. irodalom, népművészet, népi kézművesség, néprajz, film- ipar- képző- tánc- színházművészet, műemlék épületek, régészeti lelőhelyek, nemzeti és történelmi emlékhelyek).

5.) Sport, turizmus és vendéglátás:
a sport- a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgáló, a szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, versenyszerűen végzett testedzés v. szellemi sportágban kifejtett tevékenység, sportolói életművek, csúcsteljesítmények.
Turizmus és vendéglátás szellemi termékei és tárgyi javai (pl. turisztikai attrakciók, szolgáltatások és a vendéglátás körébe tartozó étel- és italkészítési eljárások.

6.)Természeti és épített környezet:
környezettudatos építési munkával létrehozott mesterséges rész, mely elsődlegesen az egyéni és közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja.
A természeti környezet: biológiai és geológiai képződmények, természeti tájak, területek, természeti életközösségek és ökológiai rendszerek.

Mi kerülhet be a helyi értéktárba?

Minden, amiről a közösség úgy dönt, hogy méltó arra. Ez a törvény egyik fő vezérfonala. A helyi és megyei értéktárak esetében a közösségek az igazi gazdái az értékek kiválasztásának.

Dömsödnek rengeteg értéke volt, van, de hogy lesz-e a jövőben is az csak rajtunk itt lakókon múlik. Segítse Ön is a munkánkat az értékek feltárásában azzal, hogy javaslatot tesz az értéktárba való felvételre a megfelelő adatlap kitöltésével:
Az adatlap letölthető innen

A munkánk keretét adó jogszabályok:

A 2012. évi XXX. törvény
A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról

és a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet
A magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról

Tarr-Sipos Zsuzsa
a Dömsödi Értéktár Bizottság elnöke
e-mail: siposzsuzsa85@gmail.com
tel:06 20 489 9359

DÖMSÖDI ÉRTÉKTÁRBAN LÉVŐ ÉRTÉKEK

 1. DÖMSÖDI REFORMÁTUS TEMPLOM (felvéve: 2016. október 28. - épített környezet)
 2. DÖMSÖDI REFORMÁTUS TEMPLOM ORGONÁJA (felvéve: 2016. október 28. - ipari és műszaki megoldások)
 3. DÖMSÖDI REFORMÁTUS TEMPLOM TORONYÓRÁJA (felvéve: 2016. október 28. - ipari és műszaki megoldások)
 4. DABI REFORMÁTUS TEMPLOM (felvéve: 2016. november 20. - épített környezet)
 5. ŐSI MESTEREINK – IPAROSKÖRI GYŰJTEMÉNY (felvéve: 2016. november 20. - ipari és műszaki megoldások)
 6. SZÜRETI SZOKÁSOK (felvéve: 2017. március 3. - kulturális örökség)
 7. LAKODALOM AZ 1950-ES ÉVEKBEN (felvéve: 2017. június 5. - kulturális örökség)
 8. LAKODALOM AZ 1960-AS ÉVEKBEN (felvéve: 2017. június 5. - kulturális örökség)
 9. A KÁDÁRSÁG DÖMSÖDÖN (felvéve: 2017. június 26. - kulturális örökség)
 10. SZABÓ LAJOS KÖLTÉSZETE (felvéve: 2017. június 26. - kulturális örökség)
 11. TÓTH SÁNDOR ÉS A DÖMSÖDI AUTOCROSS (felvéve: 2019. július 23. - sport)