Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

HÍREK, ÍGÉRETEK, RÉGI ÉS ÚJ GONDOLATOK

DÖMSÖD - járványügyi hírek

Tavasszal egyszer azt írtam, hogy a bizonytalanság az egyik, ha nem a legrosszabb dolog a pandémiával kapcsolatban. Időközben hónapok teltek el, amelyben születtek spekulációk (Mikor lesz vakcina? Hatásos lehet-e a vakcina?), összeesküvés elméletek (nincs is vírus, csak kitalálták), fellélegzett az emberek többsége, kiélvezte, hogy sikeresen vette a tavaszi időszakot, sokan igyekeztek úgy tenni, mintha valami nagyon távoli dolog lenne, ami immáron véglegesen csak emlékként létezik. Aztán egyszer csak záporozni kezdtek az adatok, és pofonként érte a társadalmat, hogy továbbra sem lett sebezhetetlen.

Ami azóta is velünk maradt, az a bizonytalanság. Bár itt megjegyzem kezdünk előre lépni, mert már sejtjük mit nem tudunk. Tél végén a szakemberek jelentős része is azt mondogatta a médiában, hogy a mai kor fejlettsége mellett képtelenség, hogy egy ilyen lokális kínai probléma világméretűvé nője ki magát. Viccesen akár mondhatnák utólag, hogy fene sem gondolta, hogy valami, ami Kínából származik lehet ilyen tartós!

Hogy miért írok a bizonytalanságról, és miért ezzel kezdtem? Tegnap tettem egy ígéretet, hogy ma a pontos helyi számokkal fogok jelentkezni. Ez most mégsem történik meg. A mai napon ugyanis nem tudnék még olyan számokat leírni, amiért vállalnám a felelősséget, hogy legjobb tudomásom szerint pontos. Ez nem egy összeesküvés része, pusztán akadozás a kommunikációban, és holnapra kaptam ígéretet arra, hogy ismét össze tudjuk fésülni az adatokat. Mendemondákat mi is hallottunk, de amíg egyértelműen cáfolni vagy megerősíteni nem áll módunkban, addig azok csak feltevések.

Ez a helyzet azonban rávilágít arra, hogy mégsem vehetjük félvállról a vírus terjedését. (Már, aki eddig úgy gondolta, lehet jobban teszi, ha ismét átgondolja) Az országos számokból is látszik, hogy a vírus stabilan egyre több embert fertőz meg, és ez egyben azt is jelenti, hogy növekszik az esélye annak is, hogy fertőzött személlyel kerüljünk kapcsolatba. Bárhol. Akárhol. Boltban, utcán, lelátón,, moziban, étteremben, buszon, stb.

Az is biztos, hogy mivel a vírus előreláthatólag sokáig elkísér minket, ezért folyamatosan nem zárkózhatunk be teljesen, mert akkor másképpen ártunk rengeteg embernek. Védekeznünk kell, mindannyiuknak folyamatosan, de ésszel.

A higiéniás javaslatok betartásával, a maszkviseléssel, a védőtávolságokkal, a zsúfolt helyek elkerülésével mindenki maga redukálhatja az esélyét egy fertőzésnek. Minél többen betartják azokat, annál kisebb áldozattal fog járni az előttünk lévő időszak.

Mielőtt rátérnék az életbe lépett és eljövendő központi és helyi intézkedésekre szeretném kiemelni a fontosságát annak, hogy ne csak azért legyünk óvatosak és szabálykövetők; mert különben megbüntethetnek, hanem mert megértjük, hogy az egyéni cselekvésünk, vagy mulasztásunk számos ember életére kihathat.

A kormány eddig életbe lépett új rendelkezései szerint:

1. Mindenki köteles (kivéve a hatévesnél fiatalabb gyermek) maszkot viselni az alábbi helyeken:

 • a) a tömegközlekedési eszközön,
 • b) az üzletben történő vásárlás, illetve az üzletben történő munkavégzés során (kivéve vendéglátóüzlet vendégei),
 • c) a bevásárlóközpont területén (kivéve a vendéglátó üzlet vendégei, továbbá az irodák, sportolás céljára szolgáló helyiségek és az üzemi helyiségek területének kivételével ),
 • d) a fellépők kivételével az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott esemény helyszínén, függetlenül annak nyilvánosságától – így különösen színház, tánc-, zeneművészet – (kivéve a fellépőket),
 • e) a mozi területén (kivételt képeznek ez alól az irodák és az üzemi helyiségek),
 • f) muzeális intézmény látogatók számára nyitva álló területén,
 • g) nyilvános könyvtári ellátást biztosító intézmény látogatók számára nyitva álló területén,
 • h) kép- és hangarchívum látogatók számára nyitva álló területén,
 • i) közművelődési intézmény látogatók számára nyitva álló területén,
 • j) közösségi színtér látogatók számára nyitva álló területén,
 • k) integrált kulturális intézmény látogatók számára nyitva álló területén,
 • l) közlevéltár külső személyek számára látogatható területén,
 • m) nyilvános magánlevéltár külső személyek számára látogatható területén,
 • n) ügyfélfogadási időben
  • na) a közigazgatási szerv ügyfelek részére nyitva álló területén,
  • nb) az egyetemes postai szolgáltató által vagy a postai közreműködők által üzemeltetett, az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben, továbbá
  • nc) minden egyéb olyan helyiségben, amelyben ügyintézés céljából ügyfélfogadás zajlik és a helyiségben – az ott foglalkoztatottakat is beleértve – rendszeresen 5 főnél többen tartózkodnak egy időben,
 • o) minden olyan helyiségben, amelyben tömegközlekedési eszközre várakoznak,
 • p) egészségügyi intézmény teljes területén (kivéve az ápolt az elhelyezésére szolgáló kórteremben),
 • r) szociális intézményben.
  FONTOS! A maszknak az orrot és a szájat egyidejűleg is takarnia kell!

Ha valaki nem tartja be a maszkviselési szabályokat, azt az adott helyet üzemeltető kizárhatja a szolgáltatásai igénybevételéből. Tömegközlekedési eszközön, aki felszólításra sem tesz eleget a szabályos maszkviselésnek, azt az utazásból kizárják, rendőri intézkedést kérhetnek, ami szabálysértési eljárást von maga után, valamint leszállíthatják a tömegközlekedési eszközről. Ugyanígy a többi esetben is gondoskodnia kell az üzemeltetőnek arról, hogy a rendet be nem tartó személyt eltávolítsa az adott helyről. Ezeket nem mérlegelhetik, hanem kötelesek megtenni. Ezek betartását ellenőrizheti a rendőrség, egyes esetekben a kormányhivatalok, míg a kereskedelmi üzletek, vendéglátóhelyek esetében a kereskedelmi hatóság.

Kötelezettségszegés esetén bírságra és egyéb jogkövetkezményre nem csak a szabályszegő számíthat, hanem a hely üzemeltetője is. Első esetben figyelmeztetésre, második esteben bírság 100ezer és 1 millió forint között, harmadik esteben a helyet ideiglenesen bezárják minimum 3 napra legfeljebb 1 évre, míg ismételt esetben minimum annyi napra ahány kötelezettségszegés volt összesen legfeljebb egy évre.

Vagyis valaki azzal, hogy nem hajlandó a maszkot felvenni és szabályosan viselni családok megélhetését is tönkreteheti.

Az üzemeltetők mentesülhetnek a jogkövetkezmények alól ha a szükséges intézkedéseket megtették a jogellenes helyzet felszámolása érdekében, így különösen ha a jogsértő személyt felszólították távozásra, a jogsértő személy kiszolgálását megtagadták, és azt követően, hogy a jogsértő személy a távozásra történő felszólításnak nem tett eleget, a rendőrséget értesítették. (mindezeket azért nem árt tudni bizonyítani is)

Október 1-től a köznevelési és szakképzési intézményekbe csak testhőmérséklet ellenőrzést követően lehet belépni.

Az intézmény területére

 • a) az ott foglalkoztatott személyen,
 • b) az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen,
 • c) a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn,
 • d) a gyermeken, illetve a tanulón és
 • e) a gyermeket, illetve a tanulót – maszkban– kísérő nagykorú személyen kívül más személy nem léphet be.

Ha a gyermeket, illetve a tanulót az intézménybe kísérő vagy onnan hazakísérő egy fő nagykorú személy a maszkot szabályos (vagyis takarja az orrot és szájat is egyszerre) módon viseli, az intézmény területére a testhőmérséklet-mérési pontig beléphet.

Szintén hétfő óta élnek az alábbi szabályok:

A zárt helyen vagy a nem zárt helyen tartott, a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet szerinti zenés, táncos rendezvény (a továbbiakban: rendezvény) – függetlenül annak nyilvános vagy nem nyilvános, valamint alkalmi vagy rendszeres jellegétől – abban az esetben tartható meg, ha a rendezvény helyszínén a jelenlévők létszáma – beleértve az ott foglalkoztatott személyeket – egy időben nem haladja meg az 500 főt.

A rendezvény helyszínén – az ott foglalkoztatottak kivételével – 23.00 óra után 06.00 óráig tilos tartózkodni.

A vendéglátó üzletben 23.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével – az alábbi kivétellel – tilos tartózkodni. A vendéglátó üzletben 23.00 óra után 06.00 óráig az élelmiszer elvitelre történő megrendelése és átvétele, valamint a vételár megfizetése céljából és időtartamára megengedett a tartózkodás.

Az alábbi új helyi intézkedések pedig szeptember 24-én 0 órától lépnek hatályba. (Vagyis csütörtökön már alkalmazni kell őket.)

A Polgármesteri Hivatalban egy időre csütörtöktől (2020.09.24.) visszaáll a tavasszal kialakult rend:

 • Ügyfélfogadás elsősorban elektronikus úton vagy távközlési eszköz útján lehetséges;
 • amennyiben a személyes találkozás elkerülhetetlen, úgy hetente egy napon (hétfőn) előzetesen egyeztetett időpontban lehetséges az ügyfélfogadás;
 • valamennyi nyomtatványt a hivatal főépületének folyosóján helyezzük el, amiket kitöltve a kihelyezett zárt postaládába dobhatnak be;
 • kifizetések elsősorban postai úton vagy banki átutalással történnek;
 • az épületbe csak és kizárólag maszkkal lehet belépni, és kérjük a kihelyezett kézfertőtlenítők használatát.

MÉG EGY FONTOS FELHÍVÁS! A közösségi illetve csoportos programok szervezőit kérem gondolják át programjuk, rendezvényük megtartását. Amennyiben mégis annak megtartása mellett döntenek, akkor kérem csak úgy tegyék, ha annak ideje alatt valamennyi résztvevő esetében garanciát mernek vállalni a részvételre vonatkozó, fentebb is leírt szabályok maradéktalan betartásáért.

Vigyázzunk magunkra! vigyázzunk egymásra!

Dr. Bencze Zoltán
jegyző

A Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése a Széchenyi 2020 program keretében