Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

Kijárási korlátozások - április 25-26.

Tisztelt Dömsödi Lakótársak és Üdülőtulajdonosok!

Magyarország Kormányának felhatalmazása alapján 2020. április 25. 0 órától április 26. 24 óráig Dömsöd Nagyközség teljes bel- és külterületén az alábbi kijárási szigorítások lépnek életbe.
Bárki a lakóhelyét, a tartózkodási helyét, és ideértve az üdülők az ingatlanjaikat csak nagyon kevés okból hagyhatják el. Ezek az okok az alábbiak:
munkavégzés és a munkavégzéshez szükséges anyagbeszerzés,
napi fogyasztási cikkek (élelmiszer, tisztálkodószerek, háztartási vegyi áru, higiéniai papírtermék vásárlása)
szombaton a piacon történő vásárlás,
állateledel, takarmány vásárlása,
gyógyszertárban történő vásárlás
üzemanyag vásárlása benzinkúton,
dohányboltban történő vásárlás,
egészségügyi ellátás miatt
állatok ellátása, állatorvosi ellátás igénybevétele
különélő szülőnek a gyermekével történő kapcsolattartás, láthatás miatt,
segítségnyújtásra szoruló személy (főként idős hozzátartozó) részére segítségnyújtás.

Minden más okból az ingatlanok elhagyása TILOS!
Eszerint gyakorlatilag TILOS a fenti időszakban a saját lakcímen vagy magánlakáson kívüli illetve azk elhagyásával történő sport, séta, a horgászás, a kutyasétáltatás, kerékpározás, autós és egyéb kirándulás, természetjárás, fodrász, műkörmös, utcán való beszélgetés, szomszédolás, baráti társaságok összejövetele, stb.

Amíg nem otthon tartózkodik, addig köteles végig szájmaszkot viselni. Szájmaszk hiányában elfogadható sál vagy egyéb ruhadarab olyan viselése is, ami egyszerre takarja el az orrot és a szájat. Utcán, boltba, bármilyen nyilvános helyen 2 méter távolságot kell másoktól tartani!
Boltokban csak szájmaszkban lehet tartózkodni, beleértve a bolti eladókat is. Ha vevőn nincsen maszk, akkor őt nem kötelesek kiszolgálni, és az üzlet elhagyására szólíthatják fel.

A rendelet betartását a Rendőrség, a közterület-felügyelő és a polgárőrség ellenőrzi.
Minden más korlátozás, ami az üzletek nyitvatartási idejére, és a 65 év feletti személyek vásárlási idősávjára vonatkozik a kormány rendelete szerint marad hatályban.

Kelt: Dömsöd, 2020. április 24.

Bencze István
polgármester

A 2020. április 25-Én 00:00 órától 2020. április 26-án 24:00 óra közötti kijárási korlátozás helyi szabályairól szóló rendeletet az alábbiakban olvashatják:

DÖMSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK JOGÖRÉBEN ELJÁRÓ POLGÁRMESTER 6/2020. (IV.24.) önkormányzati rendeletével módosított
5/2020. (IV.24.) önkormányzati rendelete
a kijárási korlátozás helyi szabályairól
Módosításokkal egységes szerkezetben
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján jogkörében eljárva Dömsöd Nagyközség Polgármestere Magyarország Alaptörvényének 32. § (1) bekezdés a)pontja, valamint a 148/2020. (IV.23.) Korm. rendelet 1. § alapján a 3. §-ban kapott felhatalmazás szerint a Magyarország Kormánya által elrendelt kijárási korlátozás helyi szabályairól az alábbi rendeletet alkotja.
1. § (1) A 71/2020. (III.27.) Korm. rendelet (Továbbiakban: Rendelet) 4. §-ban foglaltaktól eltérően Dömsöd Nagyközség közigazgatási területén a lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyása kizárólag az alábbi alapos okokból lehetséges:
a) a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági tevékenység, valamint az ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagok beszerzése,
b) egészségügyi ellátás igénybevétele,
c) napi fogyasztási cikket árusító élelmiszerüzletben történő vásárlás,
d) a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító) üzletben (a továbbiakban együtt: drogéria) történő vásárlás,
e) az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben történő vásárlás,
f) a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben (a továbbiakban együtt: gyógyszertár) történő vásárlás,
g) az üzemanyag-töltőállomáson üzemanyag vásárlása,
h) az állatok ellátása, az állatorvosi rendelő és az állatkórház látogatása,
i) a szülői jogok és kötelezettségek gyakorlása a szülővel nem közös háztartásban élő gyermek láthatása a vele való kapcsolattartás céljából,
j) a magáról gondoskodni nem tudó, vagy segítéségre szoruló személy (például kiskorú személy, idős személy és beteg személy) részére történő segítségnyújtás,
k) a piacon, a helyi termelői piacon (a továbbiakban együtt: piac) történő vásárlás,
l)dohányboltban történő vásárlás.
(2)
(3) A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás e rendeletben szabályozott alapos okokból történő elhagyása során kötelező más személyektől 2 méter távolságot tartani.
(4)
2. § (1) A lakóhelyen, a tartózkodási helyen, illetve a magánlakáson kívüli tartózkodás teljes időtartama alatt kötelező a szájmaszk vagy orrot és szájat is egyszerre takaró ruhadarab (továbbiakban együtt: szájmaszk) viselése.
(2) Az üzletekben kizárólag csak szájmaszkot viselő személy tartózkodhat (beleértve az üzlet üzemeltetőjét és alkalmazottait is), és az üzlet üzemeltetője és alkalmazottai jogosultak a szájmaszkot nem viselő személyek kiszolgálását megtagadni, és az üzlet elhagyására felszólítani.
3. §
4. § (1) Jelen rendelet 2020. április 25-én lép hatályba.
(2) Jelen rendelet 1-2. §§-ai 2020. április 27-én hatályukat vesztik.
(3) Jelen rendelet kihirdetése napján hatályát veszti a 4/2020. (IV.17.) önkormányzati rendelet.
Bencze István
polgármester
dr. Bencze Zoltán
jegyző
A rendelet kihirdetve a Dömsödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2020. április 24-én 07 óra 30 perckor.
dr. Bencze Zoltán
jegyző