Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

DÖMSÖD NAGYTANYAI ÚT FEJLESZTÉSE

Dömsöd Nagytanyai Út Fejlesztése plakát

Kedvezményezett neve: Dömsöd Nagyközség Önkormányzata
Pályázati felhívás neve, kódszáma: Külterületi helyi közutak fejlesztése” című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú pályázat
Projekt címe, azonosítószáma: 3295266588
Szerződött támogatás összege: 180.713.736.- Ft
Támogatás mértéke: 95%
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2022. július 31.

Dömsöd Nagyközség Önkormányzata az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap valamint a Magyar Állam által meghirdetett „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú pályázaton 180.713.736-Ft támogatást nyert el a Dömsöd Nagytanyai út felújítására. A támogató szervezet által a projekthez biztosított támogatás az összköltség 95%-a, amelyet az önkormányzat utófinanszírozás keretében vehet igénybe.

Európai Unió - Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap

A Nagytanyai út Dömsöd egyik kiemelten fontos településközi útja, amely biztosítja az eljutást település legfontosabb, számos vállalkozásnak otthont adó ipari területére, továbbá az üdülőterületünkre is. Az ipari területen lévő üzemek Dömsöd legjelentősebb adófizetői, és számos lakosnak biztosítanak megélhetést. Az üdülőterület Dömsöd turisztikája miatt bír rendkívüli jelentőséggel, amely a település egyik kitörési pontja is lehet. Az üdülők, és az oda időközben beköltözött állandó lakók elsődleges megközelítési útvonala az út. Ezen kívül az út mellett található mezőgazdasági művelés alatt álló területek megközelítését is szolgálja. Az érintett területről ez az út vezet az állami tulajdonú Dunavecsei útra, amin keresztül a település, valamint az az 51-es számú főút is elérhető. Az út állapota mára jelentősen leromlott. Az út burkolata számottevő mértékben kátyúsodott, ami több helyen az útalap sérülését is eredményezte. A korábbi javítások, valamint a folyamatosan képződő új kátyúk miatt az útburkolat jelentős veszélyt jelent mind a közlekedés biztonságára, mind a gépjárművek épségre. Az út széle töredezett, ezért szélessége is változó. A kátyúk sűrűsége valamint az út szélének állapota miatt is fokozottan veszélyes kerékpárral közlekedőkre.

A település ezen részén élők, valamint az üdülők számára ingatlanaik és az alapszolgáltatásokat (kereskedelem, orvos, posta, stb.)nyújtó település járművekkel történő elérése miatt feltétlenül szükséges az út felújítása. Továbbá az ez az út jelenti több vállalkozás (listájukat csatoljuk) számára is az egyetlen útvonalat, amivel a települést valamint a magasabb rendű utakat elérik, így mind a munkaerő közlekedésében, mind a szállítmányozásban a felújítás szerepe óriási. A vállalkozások megléte, valamint az út mellett található ipari terület a település lakosságának munkát, míg az önkormányzatnak adóbevételt biztosít, ami a település további fejlődése miatt fokozottan szükséges. Továbbá Dömsöd számára a turizmus egy újabb kitörési pont, így az üdülőterület elérése szintén fontos.

Az út burkolatszélessége 5,0-5,8 méter között változik. A töredezett és kátyús útszélek érdekében a felújítás során a burkolatszélesség 5,50 méter lesz. A töredezett burkolatszél helyreállítását úgy terveztük, hogy az optimális vonalvezetést figyelembe véve az érintett helyeken teljes pályaszerkezet cserét írtunk ki, valamint a szükséges helyeken a burkolat szélesítését terveztük. A burkolaton kívül 0,5-0,5 méter széles 10 cm vastag murva padkát alakítunk ki. Az útcsatlakozások szintben csatlakoznak a meglévő utak burkolatszéleihez. A csapadékvíz elhelyezése a meglévő állapottal megegyező marad. A burkolatról lefolyó víz a töltéstesten keresztül a zöld felületen szikkad. A tervezett magassági vonalvezetés teljes mértékben leköveti a meglévő terepi viszonyokat, a meglévő terepszint felett a burkolat-megerősítés miatt legalább 7,5 cm-rel magasabban halad.

A tervezett aszfalt burkolatú útpályaszerkezetek az ÚT 2-1.202:2005 és ÚT 2- 3.302:2010 műszaki előírások figyelembevételével az alábbiak szerint kerültek kialakításra:

  1. Tervezett burkolat-megerősítés
  • 5 cm AC11 kopóréteg
  • 2,5 cm AC11 kötő kiegyenlítő réteg
  • Csiszoló marás, érdesítés
  1. Burkolatszélesítés pályaszerkezete
  • 5 cm AC11 kopóréteg
  • 2,5 cm AC11 kötő kiegyenlítő réteg
  • 7 cm AC 22 kötő réteg
  • 5 cm 0/20 zúzottkő kiékelés
  • 20 cm 0/55 tört beton alap

Széchenyi Terv 2020

A Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése a Széchenyi 2020 program keretében