Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

INTÉZKEDÉSI TERV - Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola

INTÉZKEDÉSI TERV

a Dömsödi Széchenyi István Általános Iskolában a 2020/2021. tanévre, a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről 2020. augusztus 31.

SZÜLŐKNEK

 • A nevelési-oktatási intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja.
 • Szeptember elsején a szülőknek nyilatkozni kell arról, hogy augusztus utolsó két hetében tartózkodtak-e olyan országban, amelynek besorolása sárga vagy piros volt.
 • A gyerekek testhőmérsékletét minden reggel, az intézménybe történő belépéskor megmérjük. Az iskolában történő tartózkodás alatt panaszok esetén szintén testhőmérséklet mérést végzünk, amit eltérés esetén dokumentálunk. A koronavírus megbetegedés tüneteit mutató személyt azonnal elkülönítjük.
 • A szülőnek értesítés után azonnal haza kell vinni gyermekét. A gyermek az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.
 • A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél vagy a családban koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
 • Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Erről orvosi igazolás és annak bemutatása szükséges, így esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak tekintjük.
 • Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a tanuló hatósági karanténba kerül.
 • Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett vesz részt az oktatásban.
 • A tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben, valamint az intézmény házirendjében foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.
 • Iskolánkban csak a tanulói jogviszonnyal rendelkező kiskorú gyermekek tartózkodhatnak. A reggeli iskolába érkezéskor valamint a délutáni hazamenetel esetén a szülők nem léphetnek be az iskola épületébe.
 • Ügyintézés az arra kijelölt helyen történik esetén maszk viselése ajánlott, az iskola épületébe lépéskor a kézfertőtlenítés kötelező!
 • A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások betartása mellett tartjuk meg (maszk, távolságtartás, belépéskor kézfertőtlenítés).
 • A szülők további tájékoztatása történhet telefonon vagy online formában, melynek felülete a KRÉTA e-napló.

 

TANULÓKNAK:

 • Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, úgy az általános iskola felső tagozatában az ott tartózkodás idején javasolt a szájat és orrot eltakaró maszk viselése.
 • Lehetőség szerint a táskában legyen mindig szájmaszk és kézfertőtlenítő.
 • A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben.
 • Az intézménybe érkezéskor, minden belépőnek alaposan kezet kell mosnia, fertőtlenítenie kell a kezét.
 • Illemhely használata után mindig alaposan kezet kell mosni.
 • Étkezések előtt és után mindenki alaposan mosson kezet és fertőtlenítse a kezét!
 • Kéztörlésre papírtörlőt kell használni! Használat közben törekedni kell arra, hogy nem pazaroljuk a papírtörlőt! Használt papírtörlőt a kijelölt gyűjtőedénybe kell dobni!
 • Mindenkinek meg kell tanulni a köhögési etikettet:
  • 1. papírzsebkendőt kell használni köhögéskor, tüsszentéskor, (beleköhögés, beletüsszentés)
  • 2. majd a használt zsebkendőt a kukába kell dobni
  • 3. majd alaposan kezet kell mosni vagy esetleg kézfertőtlenítést kell végezni
 • Nagyon figyelni kell arra, hogy akkor menj reggelizni vagy ebédelni, amikor a neked kijelölt idő van! Étkezések során kerüljük a csoportosulást.
 • Étkezéskor nem fogdossuk össze a kirakott evőeszközöket, poharakat! Amit megfogsz, azt ki is kell venni!
 • Étkezéskor nem fogdossuk össze a kirakott kenyeret! Amit megfogsz, azt ki is kell venni!
 • Igyekszünk az osztályok tanóráit, lehetőség szerint, azonos teremben megtartani. Kijelölt termed tisztaságára ügyelj!
 • Tízóraid, uzsonnád higiénikus tárolása érdekében, kérünk, hogy hozz magaddal zacskót vagy uzsonnás dobozt!
 • Folyamatos, vagy gyakori (óránkénti) intenzív (teljes ablakfelületet kitáró) szellőztetés szükséges (amennyiben a helyiségben egyidejűleg többen is tartózkodnak), időjárás és környező forgalom függvényében, mely a hetes feladata.
 • A tízórai szünet kivételével, minden szünetben ki kell menni az udvarra (ha az időjárási viszonyok ezt lehetővé teszik). Ott az osztály számára kijelölt helyen kell tartózkodni. Ennek felügyeletét az ezzel a feladattal megbízott pedagógus és az osztály hetesei látják el.
 • Rossz idő esetén az osztályteremben kell tartózkodni nevelői felügyelet mellett.

Az intézmény területén több fertőtlenítő pont kerül kialakításra (mosdók, öltözők, tantermek, bejáratok, étkező).

Az iskola honlapja megtalálható a www.domsodiskola.hu címen!

Dömsöd, 2020. augusztus 31.

Ácsné Jaksa Szilvia
intézményvezető

A Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése a Széchenyi 2020 program keretében