Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

Dömsödi járványügyi tájékoztató

Kedves Dömsödi Lakótársaim!

A mai tájékoztatónkat sajnos egy felszólítással kell kezdenem.
A mai nap folyamán lakossági jelzéseket kaptunk, hogy több olyan dömsödi üzlet is van, amely a kormány által elrendelt nyitvatartás korlátozást különböző módszerekkel próbálja kijátszani. (közterületre kiadott alkoholtermékekkel kvázi kocsmaként való üzemelés, stb.) Még egyszer nyomatékosan felszólítunk mindenki, hogy ne a különböző kiskapukat keresse, és a jogszabályok feszegetését hagyja abba, mert ezzel meghatározhatatlan számú ember egészségét veszélyeztetheti! Kérjük, hogy erre a vevőik figyelmét is hívják fel! Felvettük a rendőrséggel is a kapcsolatot, akik ellenőrizni fogják a korlátozások betartását, valamint a közterületi alkoholfogyasztást is. Mivel ez utóbbi is szabálysértésnek minősül, ezért a fogyasztókkal szemben is bírságot szabnak ki, a kereskedelmi hatóság pedig ezt követően megvizsgálja, hogy az üzlet működése szabályszerűen fenntartható-e, vagy annak működését be kell szüntetni.
Kérjük a lakosságot, hogy aki a tilalmak megszegését észleli, az az ingyenesen hívható 112-es segélyhívószámon tegyen bejelentést a rendőrség részére.

A mai nap másik fontos híre, hogy ismét egy személy került hatósági házi karanténba. Az információk szerint az ő elsődleges tesztje is negatívnak bizonyult.
Jó hír, hogy a néhány Pest megyei fertőzött közül a Ráckevei járás területén nincs köztük egy személy sem! Bár folyamatosan azon dolgozunk, hogy ez így is maradjon, de félő, hogy csak idő kérdése, hogy meddig.

Végezetül tájékoztatunk mindenkit, hogy a 48/2020. (III.19.) Korm. rendelet az üzleten kívüli kereskedelmi tevékenységre és a csomagküldő kereskedelemre új vészhelyzeti szabályokat vezetett be, amelyek a mai naptól hatályba is léptek. Ezek szerint:
1. § (1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) idején a  lakosság ellátása céljából végzett üzleten kívüli kereskedelmi tevékenység bejelentés és nyilvántartásba vétel nélkül folytatható a vendéglátó üzlettel, illetve napi fogyasztási cikket értékesítő üzlettel kötött szerződés alapján.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tevékenységet az ott meghatározott feltétellel a vendéglátó üzlet, illetve a napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet is folytathatja.
(3) A  veszélyhelyzet idején a  lakosság ellátása céljából végzett csomagküldő kereskedelem bejelentés és nyilvántartásba vétel nélkül folytatható.
(4) Az  (1)  bekezdés szerinti nem bejelentett és nem nyilvántartott üzleten kívüli kereskedelmi tevékenység során termékbemutatási célból vásárlók részére utazás és rendezvény nem szervezhető. 2. § (1) A  veszélyhelyzet idején a  lakosság ellátása céljából üzleten kívüli kereskedelmi tevékenység során élelmiszer is forgalmazható.
(2) A  veszélyhelyzet idején az  1.  § (1)–(3)  bekezdésében meghatározott bejelentés és nyilvántartás nélkül végzett kereskedelmi tevékenység során kizárólag napi fogyasztási cikk és vendéglátó tevékenység keretében értékesített termék forgalmazható.

Tájékoztatónk végén a Dömsödi Nagyközségi Óvoda vezetőjének közleményét, tájékoztatóját olvashatják az óvoda további működési rendjéről.

Tájékoztató az óvodai ellátásról
Az óvodai ellátásban március 23-tól rendkívüli szünet lép érvénybe Dömsödön határozatlan időre. Különösen indokolt esetben biztosítani fogjuk a kiscsoportos elhelyezés lehetőségét az óvodában, de csak kis létszámban.
A koronavírus terjedése miatti veszélyhelyzet, valamint az általános iskolák oktatási rendjének változása után március 16-tól, hétfőtől Dömsödön is szünetel az óvodai ellátás. Március 16-20 között ügyeletet tartottunk az óvodákban azon szülők számára, akik hirtelen nem tudták megoldani az otthoni felügyeletet, így az ő gyermekeiket ezekben a napokban is fogadtuk az intézményekben.
Sajnos vannak olyan szülők, akik hosszabb távon nem tudják megoldani a gyermekek felügyeletét, ezért úgy döntöttünk, hogy különösen indokolt esetekben, valóban alátámasztott szülői igények esetén március 23-tól is biztosítani fogjuk az óvodában a kiscsoportos elhelyezés lehetőségét, de valóban csak kis létszámban.
A kiscsoportos ügyeleti ellátást igénybe vehetők köre (különös tekintettel a járványügyi védekezésben résztvevőkre):
- Egészségügyi dolgozók
- Rendőrvédelemben dolgozók
- Katasztrófavédelem vezényelhető állománya
- Szociális területen az ellátásban közvetlenül résztvevők
- Gyógyszertári dolgozók
- Élelmiszer ellátásban dolgozók
- Továbbá az egyéb, egyedi elbírálás alá tartozók.
Az igényt az intézményvezetőkhöz kell írásban, elektronikus úton (e-mail- domsodiovi@kevenet.hu) vagy levélben benyújtani a gyermek nevével, az intézmény nevével, az ügyeleti igény okával, munkahely és munkakör megjelölésével.
Ügyeletet a Dömsödi Nagyközségi Óvoda székhelyén- Dózsa Gy úti épületben biztosítunk.

Kedves Lakótársaim! Az előzőekből kiderül, hogy nagy valószínűséggel Dömsödön nincs fertőzött személy! Csak rajtunk múlik, rajtunk hatezrünkön, hogy ez meddig lesz így!
Vigyázzunk egymásra! Vigyázzunk magunkra!

Bencze István
polgármester

A Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése a Széchenyi 2020 program keretében