Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI ÉS ZÖLDHULLADÉK 2024. ÉVI SZÁLLÍTÁSI REND

FIGYELEM! A szelektív hulladékgyűjtés napja pénteki napról csütörtöki napra változik!

Társaságunk az alábbiakban tájékoztatja Önt az újrahasznosítható csomagolási, a zöldhulladék, továbbá a lom hulladékok gyűjtéséről. A hulladékot a gyűjtési napokon reggel 6:00 óráig szíveskedjen kihelyezni az ingatlan elé, mert a hulladékgyűjtő gépjármű elhaladása után kihelyezett hulladékot nem áll módunkban elszállítani! Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

Hulladék 1 m3 mennyiségben a dömsödi lakosok számára díjmentesen elhelyezhető a dömsödi hulladéklerakón. A zöldhulladék nem lebomló zsákban is beszállítható, de azt a lakos a helyszínen köteles kiüríteni.

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS

A kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket, illetve a lehullott falevelet a DTkH Nonprofit Kft. által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott zöld színű Társaságunk emblémájával ellátott zsákban, illetve az ágnyesedéket max. 70 cm hosszú kötegekben összekötve (alkalmanként maximum 0,5 m3 mennyiségben), a zöld zsák mellé helyezze ki az ingatlana elé, a közterületet nem szennyező módon.

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 2 db cserezsákot (zöld színű, emblémás) biztosítanak. Szükség esetén további zsákokat az alábbi értékesítési helyeken lehet beszerezni átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása ellenében az ingatlanhasználó, vagy meghatalmazottja, a közszolgáltatás számlafizetője nevére. A zsák átvételéhez személyes okmányok szükségesek, mivel a közszolgáltatás ellenértéke (kommunális többlethulladékos zsák árával megegyező: 210 Ft+ÁFA/db), utólag a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. által kerül kiszámlázásra.

Szállítási alkalmanként, ingatlanonként 2 db ingyenes zsák, valamint további „korlátlan” mennyiségű megvásárolt, kék színű, DTkH emblémás zsák helyezhető ki.

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI HULLADÉKGYŰJTÉS

Az összegyűjtött csomagolási hulladék a megadott napon a csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló, sárga fedelű edényzetben, vagy szükség szerint bármely átlátszó zsákban, mennyiségi korlátozás nélkül kihelyezhető.

Kérjük, fokozott gondossággal járjanak el a hulladékok tömörítésével kapcsolatban, ezzel is csökkentve a tároláshoz szükséges hely, valamint a kihelyezésükhöz szükséges zsákok mennyiségét!

FONTOS! Az üveg (színes és színtelen öblös, üdítős, boros, pezsgős) gyűjtése kiöblítve, az üveg gyűjtőpont(ok)on történik! (Bocskai u. 9. - Horváth kert; Béke tér 2. - OMK parkoló)

 

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS

A lomtalanítást évente (jan. – dec.) ingatlanonként KÉT, üdülő típusú ingatlan esetében EGY alkalommal (3m3/ alkalom mennyiségben) házhoz menő rendszerrel végezzük el, mely az 53/500-152 (2. menüpont) telefonszámon (ügyfélfogadási időben) igényelhető.

 

Ügyfélszolgálat és zsák értékesítés:

Dömsöd
Petőfi Sándor Műv. Központ (OMK) Béke tér 2.
ügyfélfogadás: péntek 13:00 – 18:00 óráig

Ráckeve
Kossuth L. u. 9.
ügyfélfogadás: péntek, szombat 08:00 – 12:00 óráig

DTkH Nonprofit Kft.
2700 Cegléd, Kút u. 5.
ügyfélfogadás: hétfőn 08:00 – 20:00 óráig,
kedd, szerda, csütörtök 08:00 – 15:00 óráig
telefonszám: 06 53/500-152, 06 53/500-153
e-mail: ugyfelszolgalat@dtkh.hu
honlap: http://www.dtkh.hu/

Kérjük fokozott figyelemmel tájékozódjanak a helyszínek és nyitva-tartások tekintetében, mert a járványügyi helyzettől függően eltérhetnek a feltüntetettektől!

AZ EREDETI DOKUMENTUM LETÖLTHETŐ INNEN!