Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

DÖMSÖDI REFORMÁTUS TEMPLOM

A DÖMSÖDI REFORMÁTUS TEMPLOM

A dömsödiek mindig fontosnak tartották, hogy az Isten háza méltó legyen ahhoz az ügyhöz, amit szolgál. Így a templom egyszerű szépségével emblematikus épületévé vált a településnek.

 

A dömsödi református egyházközség keletkezését a korabeli források alapján 1558-ra tehetjük. Az első ismert lelkipásztora Karantzi János volt 1626-ban.

A jelenlegi temploma a harmadik lehet, amelyet a régi templom mellé kezdtek el építeni 1774-ben. Földrengés és árvizek súlyosan megrongálták a régit, és a megszaporodott lakosság is szükségessé tette egy új, nagyobb templom építését. Azért látszott ez megvalósíthatónak, mert Dömsödön református földesurak éltek, így ők határozták meg a birtokaikon élő parasztság vallását. Az engedélyt Mária Teréziától kérték. Ebben az időben Kolmár Ferentz volt a lelkipásztor. Az ünnepélyes alapkőletétel 1774. március 10-én volt. A munkát másnap el is kezdték, és nagy gyorsasággal végezték. A munkát Jung József pesti kőműves mester és Tuve József pesti ácsmester végezte. A belső berendezést Jókai Sámuel révkomáromi asztalos mester készítette. A templomot alig másfél évvel később 1775 advent első vasárnapján szentelték fel. A templom kőből és téglából épült. A templomtér 13X35 méteres, amelyet öt csehboltozat fed. A belső két végső boltozata alatt két-két pilléren álló kosáríves kőkarzat áll. Középen helyezkedik el az úrasztala, melyet Hajós István készíttetett 1832-ben. Az északi fal közepén, szemben az oldalbejárattal áll a fából készült, gazdagon faragott és festett szószék. Mellvédjén szőlőfürt, koronáján kehely található. A copf és barokk stílusban épült templomban 875 ülőhely van és 1967 óta műemlék. A torony építéséhez külön engedélyre volt szükség, így azt egy évvel később, 1776-ban építették. A torony háromszintes és 35 méter magas. Csúcsát a református templomokon szokásos csillag díszíti, emlékeztetve Jézus Krisztus születésére. A toronyban három harang lakik. A minden délben megszólaló 600 kg-os nagyharangot 1852-ben öntötték Schaudt András műhelyében Pesten. A 400 és 125 kg-os harangokat a budapesti Harangművek készítette 1923-ban.

Toronyórája 1912-ben került beszerelésre. Azon kevés ilyen korú toronyórák közé tartozik, melynek mechanikus szerkezete eredeti állapotában ma is működik. Négy számlapja mutatja, és ütése jelzi az idő múlását. Számlapjai a 2015-ös tetőcsere és toronyfelújítás során nyerték vissza eredeti állapotukat.

A dömsödiek az országban elsők között voltak, akik orgonát építtettek református templomukba. 1824-ben a torony felőli karzatra 8 regiszteres orgonát készíttettek Petter Ignác orgonaépítő mesterrel. Azóta több alkalommal is felújíttatta a gyülekezet.

A Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése a Széchenyi 2020 program keretében