Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

Ősi mestereink – Iparosköri gyűjtemény

Ősi mestereink – Iparosköri gyűjtemény

Minden falunak tisztába kell lennie a múltjával, és annak minden kis mozzanatával. Ez a kiállítás elengedhetetlen része történelmünknek, hisz az iparosok és kereskedők mindig is a mozgató rugói, elemei voltak községünknek és a gyűjteményen keresztül a ma élő emberek megismerkedhetnek a régi mesterek munkaeszközeivel és ezen keresztül mindenapjaikkal.

 

Ősi mestereink gyűjtemény, a mindenkori székházban látogatható. Ha tudni szeretnénk, az Iparos kör kialakulását, vissza kell mennünk a régmúltba, egészen a szabadságharc koráig. Településünk Dömsöd, az 1848-49-es szabadságharc leverése után, ezer gonddal-sebbel tengette vegetáló mindennapi életét. A férfiak a különböző harcterekről éjszakánként lopakodva, félve számonkérés és megtorlás miatt (a Somlyó és szigetbúvó helyeire csak egy-egy sötét este, ill. éjszaka találkoztak, ami az élménybeszámolók mellett a hogyan tovább napjaik – terveik megoldására irányultak!

Erre a célra egy igen alkalmas házat találtak, ami több szempontból is nagyon elfogadható volt a találkozókra, ez volt, ill. lett a 48-as kör. Idővel, az enyhülő helyzet, az ún. kiegyezés után olyan magas létszámúvá alakult, hogy az ipari tevékenységet végzők és vállalkozók, kereskedők különváltak és 1901-ben megalapították az Ipartestületet, Iparoskört, és 1912-ben megvásárolták mai Székházukat!

Fenn maradt az ipartestület több mint száz évét fémjelző Dömsödi Ipartestületi zászló és 1926-os tagokat és az akkori pártolókat bemutató tablókép, amely a 25 éves jubileumra készült és ma is az iroda falán lóg. Az Ipartestület alapítói voltak: Dobos József kereskedő, Major Lukács cipész, Somogyi Károly szódagyáros, Péter Károly gondnok, Gyöngyösi József lakatos, Tatár Imre lakatos.

A gyűjtemény 15 különböző mesterséget mutat be:

 • Varrónő – szabó
 • Tímár
 • Bőrdíszműves
 • Fodrász – borbély
 • Bognár
 • Kovács
 • Kerékpárjavító
 • Cipész – csizmadia
 • Hentes – mészáros
 • Ács
 • Asztalos – intarziakészítő
 • Méhész
 • Molnár
 • Szövő
 • Helyi szatócs a „Hangya”

A több száz éves munkaeszközökön keresztül, nem csak az adott szakmákkal, de a teljes Iparoskör történetével is megismerkedhetünk. A gyűjtemény felbecsülhetetlen részét alkotja az a több mint száz irat, levél, számla, szerződés, betétkönyv, tagsági könyv, jegyzőkönyv, amit az egykori jegyző: Ifj. Gyöngyösi József (1890 – 1986) őrzött meg az utókor számára.

A Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése a Széchenyi 2020 program keretében