Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

A DÖMSÖDI REFORMÁTUS TEMPLOM TORONYÓRÁJA

A DÖMSÖDI REFORMÁTUS TEMPLOM TORONYÓRÁJA

 

A dömsödi református egyházközség keletkezését a korabeli források alapján 1558-ra tehetjük. A jelenlegi temploma a harmadik lehet, amelyet a régi templom mellé kezdtek el építeni 1774-ben, és alig másfél évvel később 1775 advent első vasárnapján szentelték fel. A copf és barokk stílusban épült templomban 875 ülőhely van és 1967 óta műemlék.

A dömsödiek a templom és a torony építése után szükségesnek látták, hogy toronyórát készíttessenek. Így állapodtak meg 1791. Szent György havának 25. napján a kecskeméti Veréb Péter órásmesterrel, hogy a templomunk tornyába órát készítsen. A készülő órához a harangot kicsinek találták, ezért öntettek két új harangot is, egy 8 mázsásat és egy 4 mázsásat. Veréb Péter azonban nem haladt kellőképpen az óra készítésével, ezért Faragó Mihály urat elküldték Kecskemétre, és a félkész órát minden tartozékával együtt hazahozta. Végül a helyben lakó Kója István „Kovács Műhelyében vitte tökéletességre”. Ennek az órának a további sorsa még ismeretlen előttünk.

Azt azonban tudjuk, hogy az egyházközség 1912-ben új órát készíttetett Sándor Ferencz körmendi „toronyóra készítővel”. Az órát mechanikus fogaskerék hajtómű működteti mind a mai napig. 2005-ben az ország egyetlen toronyóra szakértője megállapította, hogy „a mechanikus fogaskerék hajtómű kialakításán látszik, hogy azt a templom építésekor, vagy az azt követő évtizedekben létesítették, muzeális jellegű”. (Árpádfy Zoltán igazságügyi szakértő) Tehát, az új órában felhasználták ez eredeti fogaskerekeket. A fogaskerék hajtóművet három súly gravitációs elven működteti. A helyiek emlékezete szerint hosszú évtizedekig Tatár bácsi húzta fel kézi erővel ezeket a súlyokat, 1982 óta azonban három villamos motor végzi ezt a munkát. A fogaskerekek kalapácsokat mozgatnak, melyek közül az egyik negyedóránként a kisharangot üti, a másik a nagyharangon üti az egész órák számát. Az óra négy számlapja és ütése hosszú időn át tájékoztatta a földeken dolgozó dömsödieket az idő múlásáról. Ma az óra látványa és hangja a dömsödi embereknek a hazaérkezést jelképezi.

A toronyóra minden településnek, így egész Dömsödnek is féltve őrzött kincse. Az országban alig található már ilyen eredeti formájában működő mechanikus óraszerkezet. Ezért méltó arra, hogy bekerüljön az Értéktárba.

A Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése a Széchenyi 2020 program keretében