Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

FELHÍVÁS PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSRE

Dömsöd településrendezési eszközeinek eseti módosítása a 351/2 és 371/3 és 395 hrsz-ú telkeket érintő szabályozási vonal felülvizsgálata kapcsán

Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a 41/2023.(III.29.) Kt. határozatában döntött arról, hogy a 351/2, 371/3 és a 395 helyrajzi számú ingatlanok telekhatárrendezésére 2011.04.30-án 223/2010 munkaszámmal készített változási vázrajz szerint kívánja a szabályozási terv vonatkozó részét módosítani. A rendezés során a Hajós utca (351/2 hrsz), a Középső utca (395 hrsz) közlekedési célra használt területek közterületi szabályozása valósul meg a 371/3 hrsz-ú telek érintettségével.

A módosítás tervezet egyeztetése a vonatkozó kormányrendelet (419/2021.(VII.15.) 68.§.(2) bekezdése) alapján egyszerűsített eljárásban folytatható le.

A partnerségi egyeztetés a 419/2021.(VII.15.) Korm, r. 64-65.§-ok szerint történik azzal, hogy az önkormányzat él a 146/2023. Korm. r. 2.§ által biztosított elektronikus úton történő egyeztetés lehetőségével.

„Dömsöd Nagyközség településrendezési eszközeinek eseti módosítása” tervezete az alábbi linken érhető el:

A TERVEZET ITT MEGTEKINTHETŐ

vagy a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben megtekinthető.

A partnerek észrevételüket a közzétételtől számított 10 napig tehetik meg az E-TÉR által biztosított digitális felületen, vagy írásban a polgármesternek címezve.

Dömsöd, 2023. 12.14.

Bencze István
polgármester

AZ EREDETI DOKUMENTUM MEGTEKINTHETŐ ITT

A Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése a Széchenyi 2020 program keretében