Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

FELHÍVÁS PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSRE - 51-ES ÚT

Dömsöd településrendezési eszközeinek eseti módosítása az 51. számú főút Dömsödi szakaszának fejlesztése és párhuzamos kerékpárút kiépítése érdekében
témában

Az 51. számú főút, Taksony és Dunavecse közötti szakasz fejlesztése, párhuzamos kerékpárút-fejlesztéssel című projektet az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012.(XII.6.) korm. r. 1. mell. (1.2.119.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági üggyé nyilvánította.

A fejlesztés megvalósításához szükséges tervek készítése folyamatban van. A készülő engedélyezési és kiviteli terveknek összhangban kell lenni a település hatályos településrendezési eszközeivel. A tervezés során megállapítást nyert, hogy ezen összhang megteremtésének érdekében módosítani kell Dömsöd hatályos településrendezési eszközeit. Erről a képviselő-testület 102/2023.(VI.28.) határozatában döntött.

A módosítás célja a 2x1 sávos útkeresztmetszet létesítéséhez és a kerékpáros infrastruktúra kialakításához szükséges új közterületek kiszabályozása, mely területek a módosított településrendezési eszközök szerint megvalósítható telekalakításokat követően állami tulajdonba kerülnek.

A módosítási tervezet egyeztetése a vonatkozó kormányrendelet (419/2021.(VII.15.) 68.§.(1) bekezdés aa) pontja) alapján egyszerűsített eljárásban folytatható le.

A partnerségi egyeztetés a 419/2021.(VII.15.) Korm, rendeletben foglalt követelmények szerint történik azzal, hogy az önkormányzat él a 146/2023. Korm. r. 2.§ által biztosított elektronikus úton történő egyeztetés lehetőségével.

„Dömsöd településrendezési eszközeinek eseti módosítása az 51. számú főút Dömsödi szakaszának fejlesztése és párhuzamos kerékpárút kiépítése érdekében”
tervezete az alábbi linken érhető el:

A MÓDOSÍTÁS TERVEZETE ITT MEGTEKINTHETŐ

vagy a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben megtekinthető.

A partnerek észrevételüket a közzétételtől számított 10 napig tehetik meg az E-TÉR által biztosított digitális felületen, vagy írásban a polgármesternek címezve.

Dömsöd, 2023. 12.14.

Bencze István
polgármester

AZ EREDETI DOKUMENTUM ELÉRHETŐ INNEN