Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

HIRDETMÉNY - FÖLDTULAJDONOSI GYŰLÉS ÖSSZEHÍVÁSA

A dömsödi földtulajdonosok közösségének elnöke, a 13-578150-301 kódszámú, Dömsödi Lobogó VT. vadászterületén lévő föld tulajdonosait földtulajdonosi gyűlésre hívja össze.

A földtulajdonosi gyűlés helyszíne: OMK kisterem, Dömsöd Béke tér 2.
Kezdési időpontja: 2022. december 16. péntek, 13:00 óra

Kérjük a megjelenteket, hogy az tulajdonukban lévő föld okmányait, illetve a földekre vonatkozó meghatalmazásokat hozzák magukkal.
Amennyiben a földtulajdonosi gyűlés 17:00 órakor nem határozatképes, úgy a közgyűlést a jelenlévők részvételével 18:00 órakor hívják össze.

NAPIRENDI PONTOK:

 1. levezető elnök jelölése és választása,
 2. jegyzőkönyvvezető jelölése és választása,
 3. jegyzőkönyv hitelesítők jelölése és választása,
 4. elnöki beszámoló a 2020-21-22. évről,
 5. pénzügyi beszámoló a 2020-21-22. évről,
 6. közös képviselő Dani István lemondása,
 7. új közös képviselő jelölése,
 8. közös képviselő választása,
 9. döntés a bérleti díj hektáronkénti összegéről,
 10. döntés a befolyt pénzösszeg felhasználásáról,
 11. egyebek

Tisztelettel,

Dani István sk.
a dömsödi földtulajdonosok közösségének elnöke

AZ EREDETI HIRDETMÉNY DOKUMENTUM MEGTEKINTHETŐ ITT