Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

HIRDETMÉNY

A PVKH Földhivatali Főosztály Földhivatali osztály 10. (ingatlanügyi hatóság) 2023. évben, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 5. § (5) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva határszemle ellenőrzést tart, Szigetszentmiklós, Dunaharaszti és Dömsöd településeken.

A határszemle ellenőrzésről szóló 17709-2/2023. Számú Felhívást, illetve 17709-3/2023. Számú Hirdetményt az alábbiakban olvashatják.

17709-2/2023 sz. FELHÍVÁS TERMŐFÖLD HASZNOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSÉRE
Felhívom Szigetszentmiklós, Dunaharaszti, valamint Dömsöd települések köigazgatási területén elhelyezkedő termőföldek tulajdonosait és használóit, hogy termőföld hasznostási kötelezettségüknek tegyenek eleget, illetve a termőföld hasznosítási kötelezettségük végrehajtása érdekében személyesen, vagy megbízott útján intézkedjenek.

17709-2/2023 HIRDETMÉNY KÖZLÉSE