Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

Polgármesteri Hivatal

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1 Szerv neve: Dömsödi Polgármesteri Hivatal
Székhelye, postai címe: 2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.Telefonszáma: 06/24/523-123
Fax.: 06/24/435-363
E-mail címe: domsod@domsod.hu
Honlapja: www.domsod.hu

1.2 Szervezeti felépítés
Szervezeti és Működési Szabályzat (feladatok)
Szervezeti Ábra

1.3 Vezetők adatai, elérhetőségei

1.4 Képviselő-testület tagjai

1.5 Felügyelt költségvetési szervek
Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ
PS OMK éves beszámolói

Dömsödi Nagyközségi Óvoda
Dömsödi Nagyközségi Óvoda közérdekű adatok, éves beszámolók

Dömsöd - Apaj Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
Költségvetési beszámolók

1.6 A szerv többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek
Nincs

1.7 Közalapítvány adatai

1.8 Lapok
Dömsödi Hírnök
Felelős kiadó: dr. Bencze Zoltán jegyző (2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.)
Főszerkesztő: Vass Ilona (2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.

1.9 Felettes szerv
Pest Megyei Kormányhivatal

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
2.1 A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét, és alaptevékenységét meghatározó a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei:
1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról
1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzata
A Dömsödi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata
Adatvédelmi szabályzat

2.2 Önként vállalt feladatok
Nincsenek.

2.3 Hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
Letölthető nyomtatványok
Tájékoztatók, ügyleírások

2.4 Közszolgáltatók

2.5 Szerv nyilvántartásai
Kereskedelmi nyilvántartás

2.6 Nyilvános kiadvány

2.7 Döntéshozatal, ülések

2.8 Hirdetmények, pályázatok

2.9 Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei

2.10 Helyi rendeletek
(elérhető még: Nemzeti Jogszabálytár)

2.11 Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények szabályzata

 

3. Gazdálkodási adatok
3.1. Költségvetések, éves költségvetési beszámolók
Év    Költségvetés    Éves költségvetési beszámoló       
2012.    2012. év    2011. év       
2013.    2013. év    2012. évi       
2014.    2014. évi    2013. évi       
2015.    2015. évi    2014. évi     
2016.    2016. évi   2015. évi
2017.    2017. évi    2016. évi
2018.    2018. évi   2017. évi
2019.    2019. évi    2018. évi

3.2 A foglalkoztatottak (létszám, illetmények, juttatások és költségtérítések)

3.3 Támogatások

3.4 Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztések
Ivóvízhálózat rekonstrukció és új víztorony építése az egészséges ivóvízért pályázat

3.5 Közbeszerzési információk

 Közbeszerzések

3.6 Nettó 5 millió forint feletti egyedi értéket elérő szerződések

A Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése a Széchenyi 2020 program keretében