Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

TÁJÉKOZTATÁS - INGATLANOK GYOMMENTESÍTÉSE

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 6/2014. (V.29.) rendelete alapján az ingatlanok tisztán tartása, a gaz és gyomnövények eltávolítása, továbbá a rendszeres rovar- és rágcsálómentesítés is a tulajdonos kötelezettsége.

A Polgármesteri Hivatal munkatársai az idén is megkezdték a gyomos és elhanyagolt ingatlanok ellenőrzését, beleértve az ingatlan előtti járdaszakasz, továbbá a járda és közút közötti kiépített, vagy kiépítetlen terület gyomtalanítását, kaszálását is, amely szintén a tulajdonosok feladata. A kötelezettség nem teljesítése a közösségi együttélés szabályainak megsértése miatti eljárást von maga után. Az ellenőrzéseket egészen a vegetációs időszak végéig folyamatosan végezzük.

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 6/2014. (V.29.) önkormányzati rendelet szerint, aki ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, akár százezer forintig terjedő bírsággal sújtható. A rendelet betartására és betartatására nemcsak környezetünk és lakóhelyünk rendezettsége miatt van szükség, hanem azért is, mert az ingatlanon elterjedő gaz és gyomnövények allergiás megbetegedéseket okozhatnak a környékbeli lakosság körében, továbbá kiváló búvóhelyül szolgálnak a különböző rágcsálóknak.

Kérünk minden ingatlantulajdonost és a használót, hogy rendszeresen kísérjék figyelemmel ingatlanjaik állapotát, és az elterjedt gaz, illetve gyomnövény esetén tegyék meg a szükséges intézkedéseket.

Lakóhelyünk környezetének szebbé és rendezetté tétele érdekében kérjük szíves együttműködésüket!

A 6/2014. (V.29.) önkormányzati rendeletet itt lehet megtekinteni

A Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése a Széchenyi 2020 program keretében