Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

DAKÖV LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ - IVÓVÍZ 2023.06.02.

TISZTELT FELHASZNÁLÓINK!

Előzetes tájékoztatásunkra hivatkozva tájékoztatjuk Önöket, hogy Dömsöd Nagyközség területén a 2023. 05.24-én mintavétellel egybekötött ivóvíz minőségi ellenőrzést végzett a DAKÖV Kft. az alábbi érintett utcák

- Felső- Dunapart
- Középső út
- Kis- Dunapart
- Középső- Dunapart
- Petőfi Sándor utca
- Felső-szigeti út
- Pipa utca
- Ráckevei út

Az érintett területen a DAKÖV Kft. folyamatosan tárja fel és orvosolja  a vízminőség romást okozó problémát, melyet az előzetesen említett mintavételezéssel tudunk igazolni. 

Az előzetesen kifogásolt ivóvízminőségű terület ellenőrzése végett felhasználói és egyéb hálózati pontokon ellenőrző mintavételezést történt, mely alapján az alábbi táblázatba vezettük fel a mintavételi pontok megnevezését, helyét, valamint a mintavételi eredményeket és a komponensek határértékeit is.

Mérési eredmények

Mérési eredmények rámutatnak, hogy a DAKÖV Kft. által végzett hálózati öblítések és felhasználói ellenőrzések nagymértékben segítették - eltávolítani az érintett ivóvízhálózatban maradt idegen vizeket.

2023. június 1-én kiadott ismételt mérési eredmények alapján a DAKÖV Kft. az érintett terület ivóvíz vízminőségének vonatkozásában megállapította, hogy teljes mértékben megfelel a 5/2023. (I.12.) kormány rendeletben foglaltaknak. 

Budapest Főváros Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztályával történt előzetes szóbeli egyeztetés alapján tájékoztatjuk a Tisztelt Felhasználóinkat, hogy a tartályban biztosított szükséges ivóvíz szolgáltatását csak és kizárólag az Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály mintavételezését és a minta kiértékelését követően lesz lehetőségünk felfüggeszteni. Addig folyamatosan biztosítjuk az éritett terület tartályos ivóvízzel történő ellátást. 

Továbbra is felhívjuk Tisztelt Felhasználóink figyelmét, hogy a CCIX. sz. víziközmű törvény és a 58/2013. (II.27.) kormány rendeletben foglaltak alapján a központi vezetékes ivóvízvezeték és az ingatlanon lévő fúrt kútból származó víz továbbítására szolgáló vezeték, illetve hidrofor mindennemű összekötése szigorúan tilos!   

A hasonló ivóvízminőségi szennyezés elkerülése végett a DAKÖV Kft. a továbbiakban területi szinten teljekörű ellenőrzéseket fog végrehajtani! Amennyiben a feltárások során illegális vezeték összekötéseket tapasztalunk, úgy a jogszabályban leírtak alapján szankcionáljuk azt.  

A DAKÖV Kft. ezúton is köszöni az érintett felhasználók, lakosok segítségét, hozzáállását és türelmét.

Ráckeve, 2023.06.02.

DAKÖV Kft.
Ráckevei üzemmérnökség

EREDETI DOKUMENTUM MEGTEKINTÉSE