Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

Jegyzői tájékoztatókKözérthetően a kutak fennmaradásának engedélyezéséről

Mi ez az egész?

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. §-a előírja, hogy amennyiben vízilétesítmény létesítése (ennek minősül a kút létesítése is) hatósági engedély nélkül vagy attól eltérően történt, úgy arra fennmaradási engedélyt kell kérni. A hatóság alapesetben az engedély megadása mellett köteles bírságot is kiszabni, azonban a törvény mentesíti azokat a kút tulajdonosokat a bírság alól, akik 2020. december 31-ig kérelmezik annak fennmaradását.

Röviden az alakuló ülésről

A helyi önkormányzatiságot megtestesítő képviselő-testületek életében egy fontos, ünnepélyes esemény az alakuló ülések megtartása. Egy önkormányzati ciklusban ez a testületi működés eredője, tulajdonképpen ezzel kezdik meg hivatalos működésüket. (Azzal együtt, hogy a képviselők megbízatása már megválasztásukkal megkezdődött.)

Az alakuló ülést a megválasztott polgármester hívja össze és ő is vezeti le. Fontos megjegyezni, hogy alapvetően egy protokolláris jellegű ez az ülés, amelyen viszont kötelezően megtárgyalandó kérdéseknek szerepelnie kell.

Választási tájékoztató - Hogyan lehet érvényesen szavazni

Tisztelt Választópolgárok!

 

Bár a héten az újság hasábjain egy részletes tájékoztató jelent meg a témáról, azonban a beérkezett kérdések alapján indokoltnak tartjuk, hogy kiemeljük az alábbiakat:

Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre és megyei listára lehet, a jelölt vagy lista neve feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal. Egy választópolgár érvényesen

- 1 polgármester jelöltre,

- 8 egyéni listás képviselő jelöltre,

Önkormányzati ciklus 2014-2019.

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. szeptember 18-án tartotta meg ünnepélyes cikluszáró ülését. A napirendi pontok között szerepelt egy prezentáció, amely a működés pár főbb számát, és a főbb pályázati beruházásokat tartalmazta. (A lista nem teljeskörű, és nem tér ki az önkormányzat kizárólag saját erejéből elvégzett munkákra.)

Választási tájékoztató - a jelöltek

Tisztelt Választópolgárok!

2019 szeptember 9-én 16 órakor befejeződött az önkormányzati választásokra történő jelöltállítás szakasza. A Helyi Választási bizottság folyamatosan elvégezte a bejelentett jelöltek nyilvántartásba vételét, valamint a tegnapi napon kisorsolta a szavazólapi sorrendjüket is. Az alábbiakban közzétesszük a választáson induló jelöltek nevét a szavazólapon szereplő sorrendjükben.

Polgármester jelöltek

  1. Szűcs Julianna - független
  2. Simon Sándor Zoltán - független
  3. Bencze István - független

 

Választási tájékoztató - Első rész

A 2019. évi önkormányzati választások első tájékoztatóját az alábbiakban olvashatják:

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató az Európai Parlament tagjainak választásával kapcsolatban

A 2019. évi Európai Parlament tagjainak választásával akpcsolatos első tájékoztatónkat az alábbiakban olvashatják.

 

Téli rezsicsökkentés

Tisztelt Lakosaink!
Ma kezdjük postázni a téli rezsicsökkentés keretében tűzifát, szenet, PB gázpalackot és fabrikettet igénylő háztartások részére az értesítéseket, amelyekkel a tegnapi napon a Képviselő-testület által kiválasztott kereskedőknél jelentkezhetnek és igényelhetik a támogatást. (az utalványon szerepel a kereskedő neve címe)

Közös álláspont a Bio-Pannóniás tartozásokról

A Ráckeve és Térsége Önkormányzati Beruházási Társulás Társulási Tanácsának mai állásfoglalását az alábbiakban olvashatják.

Oldalak

A Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése a Széchenyi 2020 program keretében