Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

RÁCKEVE ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1 Szerv neve: Ráckeve és Térsége Önkormányzati Beruházási Társulás
Székhelye, postai címe: 2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.Telefonszáma: 06/24/523-123
Fax.: 06/24/435-363
E-mail címe: domsod@domsod.hu
Honlapja: www.domsod.hu

1.2 Szervezeti felépítés
Döntséhozó szerv: Társulási Tanács
Képviselő: a Társulási Tanács elnöke

1.3 Vezetők adatai, elérhetőségei
Bencze István elnök
2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.
06-24-523-121
polgarm@domsod.hu

1.4 Társulási Tanács tagjai
Dömsöd, Ráckeve, Apaj, Áporka, Majosháza, Makád, Szigetbecse, Lórév, Szigetcsép, Szigetszenmárton, Szigetújfalu mindenkori polgármesterei.

1.5 Felügyelt költségvetési szervek
Nincs.

1.6 A szerv többségi tulajdonában álló gazdálokdó szervezetek
Nincs

1.7 Közalapítvány adatai
Nincs

1.8 Lapok
Nincs

1.9 Felettes szerv
Pest Megyei Kormányhivatal

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
2.1 A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét, és alaptevékenységét meghatározó a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei:
1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról
1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

2.2 Önként vállalt feladatok
Nincs.

2.3 Hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
Nincs.

2.4 Közszolgáltatók

2.5 Szerv nyilvántartásai
Nincs.

2.6 Nyilvános kiadvány

2.7 Döntéshozatal, ülések
A Társulási Tanács ülései, meghívók és nyilvános ülésre benyújtott előterjesztések felsorolása

2.8 Hirdetmények, pályázatok

2.9 Társulási Tanácsi ülések jegyzőkönyvei

2.10 Helyi rendeletek
Nincs.

2.11 Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények szabályzata

3. Gazdálkodási adatok
3.1. Költségvetések, éves költségvetési beszámolók
Év    Költségvetés    Éves költségvetési beszámoló       
2019.    2019. évi   2018. évi

3.2 A foglalkoztatottak (létszám, illetmények, juttatások és költségtérítések)

3.3 Támogatások
Nincs.

3.4 Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztések
Nincs.

3.5 Közbeszerzési információk
Nincs.

3.6 Nettó 5 millió forint feletti egyedi értéket elérő szerződések
Nincs.

 

A Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése a Széchenyi 2020 program keretében