Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

DÖMSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1 Szerv neve: Dömsödi Polgármesteri Hivatal
Székhelye, postai címe: 2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.Telefonszáma: 06/24/523-123
Fax.: 06/24/435-363
E-mail címe: domsod@domsod.hu
Honlapja: www.domsod.hu

1.2 Szervezeti felépítés
Szervezeti és Működési Szabályzat (feladatok)
Szervezeti Ábra

1.3 Vezetők adatai, elérhetőségei

1.4 Képviselő-testület tagjai

1.5 Felügyelt költségvetési szervek
Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ
PS OMK éves beszámolói

Dömsödi Nagyközségi Óvoda
Dömsödi Nagyközségi Óvoda közérdekű adatok, éves beszámolók

Dömsöd - Apaj Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
Költségvetési beszámolók

1.6 A szerv többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek
Nincs

1.7 Közalapítvány adatai

1.8 Lapok
Dömsödi Hírnök
Felelős kiadó: dr. Bencze Zoltán jegyző (2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.)
Főszerkesztő: Vass Ilona (2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.

1.9 Felettes szerv
Pest Megyei Kormányhivatal

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
2.1 A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét, és alaptevékenységét meghatározó a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei:
1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról
1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzata
A Dömsödi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata
Adatvédelmi szabályzat

2.2 Önként vállalt feladatok
Nincsenek.

2.3 Hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
Letölthető nyomtatványok
Tájékoztatók, ügyleírások

2.4 Közszolgáltatók

2.5 Szerv nyilvántartásai
Kereskedelmi nyilvántartás

2.6 Nyilvános kiadvány

2.7 Döntéshozatal, ülések

2.8 Hirdetmények, pályázatok

2.9 Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei

2.10 Helyi rendeletek
(elérhető még: Nemzeti Jogszabálytár)

2.11 Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények szabályzata

 

3. Gazdálkodási adatok
3.1. Költségvetések, éves költségvetési beszámolók
Év    Költségvetés    Éves költségvetési beszámoló       
2012.    2012. év    2011. év       
2013.    2013. év    2012. évi       
2014.    2014. évi    2013. évi       
2015.    2015. évi    2014. évi     
2016.    2016. évi   2015. évi
2017.    2017. évi    2016. évi
2018.    2018. évi   2017. évi
2019.    2019. évi    2018. évi

3.2 A foglalkoztatottak (létszám, illetmények, juttatások és költségtérítések)

3.3 Támogatások

3.4 Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztések
Ivóvízhálózat rekonstrukció és új víztorony építése az egészséges ivóvízért pályázat

3.5 Közbeszerzési információk

 Közbeszerzések

3.6 Nettó 5 millió forint feletti egyedi értéket elérő szerződések

 

DÖMSÖDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1 Szerv neve: Dömsöd Nagyközség Önkormányzata
Székhelye, postai címe: 2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.Telefonszáma: 06/24/523-123
Fax.: 06/24/435-363
E-mail címe: domsod@domsod.hu
Honlapja: www.domsod.hu

1.2 Szervezeti felépítés
Szervezeti és Működési Szabályzat (feladatok)
Szervezeti Ábra

1.3 Vezetők adatai, elérhetőségei
Bencze István polgármester
2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.
06-24-523-121
polgarm@domsod.hu

1.4 Képviselő-testület tagjai

1.5 Felügyelt költségvetési szervek
Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ
Dömsödi Nagyközségi Óvoda
Dömsöd - Apaj Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
Dömsödi Polgármesteri Hivatal

1.6 A szerv többségi tulajdonában álló gazdálokdó szervezetek
Nincs

1.7 Közalapítvány adatai

1.8 Lapok
Dömsödi Hírnök
Felelős kiadó: dr. Bencze Zoltán jegyző (2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.)
Főszerkesztő: Vass Ilona (2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.

1.9 Felettes szerv
Pest Megyei Kormányhivatal

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
2.1 A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét, és alaptevékenységét meghatározó a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei:
1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról
1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzata
A Dömsödi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata
Adatvédelmi szabályzat

2.2 Önként vállalt feladatok
Nincsenek.

2.3 Hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
Letölthető nyomtatványok
Tájékoztatók, ügyleírások

2.4 Közszolgáltatók

2.5 Szerv nyilvántartásai
Kereskedelmi nyilvántartás

2.6 Nyilvános kiadvány

2.7 Döntéshozatal, ülések

2.8 Hirdetmények, pályázatok

2.9 Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei

2.10 Helyi rendeletek
(elérhető még: Nemzeti Jogszabálytár)

2.11 Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények szabályzata

 

3. Gazdálkodási adatok
3.1. Költségvetések, éves költségvetési beszámolók
Év    Költségvetés    Éves költségvetési beszámoló       
2012.    2012. év    2011. év       
2013.    2013. év    2012. évi       
2014.    2014. évi    2013. évi       
2015.    2015. évi    2014. évi     
2016.    2016. évi   2015. évi
2017.    2017. évi    2016. évi
2018.    2018. évi   2017. évi
2019.    2019. évi    2018. évi

3.2 A foglalkoztatottak (létszám, illetmények, juttatások és költségtérítések)

3.3 Támogatások

3.4 Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztések
Ivóvízhálózat rekonstrukció és új víztorony építése az egészséges ivóvízért pályázat

3.5 Közbeszerzési információk

 Közbeszerzések

3.6 Nettó 5 millió forint feletti egyedi értéket elérő szerződések

 

DÖMSÖDI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1 Szerv neve: Dömsödi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Székhelye, postai címe: 2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.Telefonszáma: 06/24/523-123
Fax.: 06/24/435-363
E-mail címe: domsod@domsod.hu
Honlapja: www.domsod.hu

1.2 Szervezeti felépítés
Szervezeti és Működési Szabályzat (feladatok)

1.3 Vezetők adatai, elérhetőségei
Lakatos Mátyás elnök
2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.
06-24-523-120
domsod@domsod.hu

1.4 Képviselő-testület tagjai
Lakatos Mátyás elnök
Kun Ilona elnök helyettes
Nagy Erzsébet képviselő

1.5 Felügyelt költségvetési szervek
Nincs.

1.6 A szerv többségi tulajdonában álló gazdálokdó szervezetek
Nincs

1.7 Közalapítvány adatai
Nincs

1.8 Lapok
Nincs

1.9 Felettes szerv
Pest Megyei Kormányhivatal

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
2.1 A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét, és alaptevékenységét meghatározó a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei:
1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról
1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól

2.2 Önként vállalt feladatok
Nincs.

2.3 Hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
Nincs.

2.4 Közszolgáltatók

2.5 Szerv nyilvántartásai
Nincs.

2.6 Nyilvános kiadvány

2.7 Döntéshozatal, ülések

  •  A testületi szerv döntései előkészítésének rendjét, a döntésben való állampolgári közreműködés módját, a döntéshozatal eljárási szabályait, az ülések helyét és a látogathatóságának rendjét a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza   
  • A képviselő-testület ülései, meghívók és nyilvános ülésre benyújtott előterjesztések felsorolása

2.8 Hirdetmények, pályázatok

2.9 Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei

2.10 Helyi rendeletek
Nincs.

2.11 Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények szabályzata

3. Gazdálkodási adatok
3.1. Költségvetések, éves költségvetési beszámolók
Év    Költségvetés    Éves költségvetési beszámoló       
2019.    2019. évi   2018. évi

3.2 A foglalkoztatottak (létszám, illetmények, juttatások és költségtérítések)

3.3 Támogatások
Nincs.

3.4 Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztések
Nincs.

3.5 Közbeszerzési információk
Nincs.

3.6 Nettó 5 millió forint feletti egyedi értéket elérő szerződések
Nincs.

 

RÁCKEVE ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1 Szerv neve: Ráckeve és Térsége Önkormányzati Beruházási Társulás
Székhelye, postai címe: 2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.Telefonszáma: 06/24/523-123
Fax.: 06/24/435-363
E-mail címe: domsod@domsod.hu
Honlapja: www.domsod.hu

1.2 Szervezeti felépítés
Döntséhozó szerv: Társulási Tanács
Képviselő: a Társulási Tanács elnöke

1.3 Vezetők adatai, elérhetőségei
Bencze István elnök
2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.
06-24-523-121
polgarm@domsod.hu

1.4 Társulási Tanács tagjai
Dömsöd, Ráckeve, Apaj, Áporka, Majosháza, Makád, Szigetbecse, Lórév, Szigetcsép, Szigetszenmárton, Szigetújfalu mindenkori polgármesterei.

1.5 Felügyelt költségvetési szervek
Nincs.

1.6 A szerv többségi tulajdonában álló gazdálokdó szervezetek
Nincs

1.7 Közalapítvány adatai
Nincs

1.8 Lapok
Nincs

1.9 Felettes szerv
Pest Megyei Kormányhivatal

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
2.1 A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét, és alaptevékenységét meghatározó a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei:
1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról
1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

2.2 Önként vállalt feladatok
Nincs.

2.3 Hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
Nincs.

2.4 Közszolgáltatók

2.5 Szerv nyilvántartásai
Nincs.

2.6 Nyilvános kiadvány

2.7 Döntéshozatal, ülések
A Társulási Tanács ülései, meghívók és nyilvános ülésre benyújtott előterjesztések felsorolása

2.8 Hirdetmények, pályázatok

2.9 Társulási Tanácsi ülések jegyzőkönyvei

2.10 Helyi rendeletek
Nincs.

2.11 Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények szabályzata

3. Gazdálkodási adatok
3.1. Költségvetések, éves költségvetési beszámolók
Év    Költségvetés    Éves költségvetési beszámoló       
2019.    2019. évi   2018. évi

3.2 A foglalkoztatottak (létszám, illetmények, juttatások és költségtérítések)

3.3 Támogatások
Nincs.

3.4 Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztések
Nincs.

3.5 Közbeszerzési információk
Nincs.

3.6 Nettó 5 millió forint feletti egyedi értéket elérő szerződések
Nincs.

 

DÖMSÖDI NAGYKÖZSÉGI ÓVODA

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1 Szerv neve: Dömsödi Nagyközségi Óvoda
Székhelye, postai címe: 2344 Dömsöd, Dózsa Gy. út 27/a. Telefonszáma: 06/24/436-116
Fax.: 06/24/436-116
E-mail címe: domsodiovi@kevenet.hu
Honlapja: www.domsod.hu

1.2 Szervezeti felépítés
Szervezeti és Működési Szabályzat (feladatok)

1.3 Vezetők adatai, elérhetőségei

Intézményvezető: Madarász Mária

Intézményvezető helyettes: Pergel Renáta

Tagóvoda vezető: Zsidai Mónika
Elérhetőségeik:
Székhelye, postai címe: 2344 Dömsöd, Dózsa Gy. út 27/a. Telefonszáma: 06/24/436-116
Fax.: 06/24/436-116
E-mail címe: domsodiovi@kevenet.hu

1.4 Felügyelt költségvetési szervek
Nincs.

1.5 A szerv többségi tulajdonában álló gazdálokdó szervezetek
Nincs

1.6 Közalapítvány adatai
Nincs

1.7 Lapok
Nincs

1.8 Felettes szerv
Pest Megyei Kormányhivatal

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
2.1 A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét, és alaptevékenységét meghatározó a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei:
1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról
1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

Adatvédelmi szabályzat

2.2 Önként vállalt feladatok
Nincsenek.

2.3 Hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
Nincs.

2.4 Közszolgáltatók
Nem releváns.

2.5 Szerv nyilvántartásai

2.6 Nyilvános kiadvány

2.7 Hirdetmények, pályázatok

 

2.8 Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények szabályzata

3. Gazdálkodási adatok
3.1. Költségvetések, éves költségvetési beszámolók
Év    Költségvetés    Éves költségvetési beszámoló       
2012.    2012. év    2011. év       
2013.    2013. év    2012. évi       
2014.    2014. évi    2013. évi       
2015.    2015. évi    2014. évi     
2016.    2016. évi   2015. évi
2017.    2017. évi    2016. évi
2018.    2018. évi   2017. évi
2019.    2019. évi    2018. évi

3.2 A foglalkoztatottak (létszám, illetmények, juttatások és költségtérítések)

3.3 Támogatások
Nincs.

3.4 Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztések
Nincs.

3.5 Közbeszerzési információk
Nincs

3.6 Nettó 5 millió forint feletti egyedi értéket elérő szerződések
Nincs.

 

PETŐFI SÁNDOR OKTATÁSI ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT - NAGYKÖZSÉGI KÖNYVTÁR

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1 Szerv neve: Petőfi Sándor Oktatási és művelődési Központ - Nagyközségi Könyvtár
Székhelye, postai címe: 2344 Dömsöd, Béke tér 2.
Telefonszáma: 06/24/533-265
E-mail címe: omk@freemail.hu
Honlapja: www.domsod.hu

1.2 Szervezeti felépítés
Szervezeti és Működési Szabályzat (feladatok)

1.3 Vezetők adatai, elérhetőségei

Intézményvezető: Ócsai Julianna
Székhelye, postai címe: 2344 Dömsöd, Béke tér 2. 
Telefonszáma: 06/24/533-265
E-mail címe: omk@freemail.hu

1.4 Felügyelt költségvetési szervek
Nincs.

1.5 A szerv többségi tulajdonában álló gazdálokdó szervezetek
Nincs

1.6 Közalapítvány adatai
Nincs

1.7 Lapok
Nincs

1.8 Felettes szerv
Pest Megyei Kormányhivatal

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
2.1 A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét, és alaptevékenységét meghatározó a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei:
1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról
1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

Adatvédelmi szabályzat

2.2 Önként vállalt feladatok
Nincsenek.

2.3 Hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
Nincs.

2.4 Közszolgáltatók
Nem releváns.

2.5 Szerv nyilvántartásai

2.6 Nyilvános kiadvány

2.7 Hirdetmények, pályázatok 

2.8 Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények szabályzata

3. Gazdálkodási adatok
3.1. Költségvetések, éves költségvetési beszámolók
Év    Költségvetés    Éves költségvetési beszámoló       
2012.    2012. év    2011. év       
2013.    2013. év    2012. évi       
2014.    2014. évi    2013. évi       
2015.    2015. évi    2014. évi     
2016.    2016. évi   2015. évi
2017.    2017. évi    2016. évi
2018.    2018. évi   2017. évi
2019.    2019. évi    2018. évi

3.2 A foglalkoztatottak (létszám, illetmények, juttatások és költségtérítések)

3.3 Támogatások
Nincs.

3.4 Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztések
Nincs.

3.5 Közbeszerzési információk
Nincs.

3.6 Nettó 5 millió forint feletti egyedi értéket elérő szerződések
Nincs.