Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

KÖZMEGHALLGATÁS MEGHÍVÓ - OMK május 15. 18:00 óra

KÖZMEGHALLGATÁS MEGHÍVÓ - OMK május 15. 18:00 óra

M E G H Í V Ó

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 54. § - a és Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014 (XI.28.) rendeletének 105. § - a alapján

2023. május 15-én (hétfő) 18.00 órakor
KÖZMEGHALLGATÁST tart.

A közmeghallgatás helye:
Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ
2344 Dömsöd, Béke tér 2.

A közmeghallgatás során várjuk a lakosság helyi közügyeket érintő kérdéseit, javaslatait.                                                                                                                

Dömsöd, 2023. 05. 08.

Bencze István sk.