Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

LEHETŐSÉG ISKOLA ELVÉGZÉSÉRE FELNŐTTEKNEK

Tisztelt Érdeklődő!
Amennyiben Ön a 16. életévét betöltötte, nem tanköteles, de nem végezte el az általános iskolát, vagy a középiskolát és érettségit szeretne,
sok szeretettel várjuk jelentkezését iskolánkba.
Kérjük, olvassa el tájékoztatónkat!

Rövid ismertetés iskolánkról

Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Felnőttek Általános Iskolája és Gimnáziuma
1181 Budapest, Kondor Béla sétány 10. 

Iskolánkat 1946-ban alapította az akkori Vallási és Közoktatási Minisztérium.

Iskolánk 4 évfolyamos gimnázium, amely 2020. szeptember 1-jével kibővült általános iskolai tagozattal is. Mivel állami iskola, tandíj nincs. 560 gimnáziumi és 60 általános iskolai tanulót vehetünk föl. Iskolánk sajátos „blended learning” (a távoktatás, az esti és a nappali keveréke) oktatást folytat. 2 tagozatunk van: Az ”A” tagozaton kedden, szerdán, csütörtökön 16:30-tól 21:00 óráig tartjuk az órákat (ez az „esti”). „B” tagozatunkon szombaton reggel 8 órától 18 óráig tartunk órákat. Csütörtökön és pénteken 16 órától 21 óráig „egyéni konzultációs” órák is vannak. Az általános iskolásokat hétköznap, az „A” tagozat idején tudjuk fogadni. Az órákon való részvétel nem kötelező, de ajánlott. Jelenléti ívet vezetünk.

Minden héten, digitális módon, segédanyagot küldünk, így azok is követni tudják az oktatást, akik személyesen nem tudnak jelen lenni. E-könyvtárt működtetünk, amihez minden tanulónak hozzáférést biztosítunk. Minden félévben, legalább 2 alkalommal, mód van digitális úton beküldendő feladat elkészítésére. Ezeknek a feladatoknak az elvégzése a féléves osztályzatok megszerzéséhez feltétlenül szükséges. Ezen kívül természetesen lehetőség van a helyszínen is dolgozatokat írni, osztályzatokat szerezni. Félévkor azokat a tanulókat tudjuk lezárni, akik megírták a 2 elektronikus dolgozatot és beszámolót tettek, ami írásbeliből és szóbeliből áll. Félévkor csak beszámolók vannak, amelyek letétele személyes jelenlétet igényel. A féléves beszámolók december közepétől január végéig tartanak. Akiknek nincs félévi jegyük, év végén osztályozó vizsgát tesznek. Az év végi osztályozó vizsgák május elejétől június közepéig tartanak.

Akik másik iskolából jönnek és ott nem tanulták azokat a tárgyakat, amelyek a mi iskolánkban kötelezőek, különbözeti vizsgát tesznek. Ez november végén, december elején történik.

Beiratkozni csak személyesen lehet, 16. életévét betöltött, nem tanköteles tanulót vehetünk fel. Aki a 18. életévét nem töltötte be, 2 szülő kíséretében jelentkezhet iskolánkba. Amennyiben nem élnek együtt, az egyik szülő nyilatkozatot tehet, a másik távollétének okáról. A felvételihez kellenek a személyes igazolványok (személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya), illetve az általános iskolai bizonyítvány, valamint az utolsó eredményes évről a bizonyítvány.

Jelentkezhetnek külföldön élő magyarok is, feltétele a magyar állampolgárság vagy állandó tartózkodási engedély Magyarországon.

Tandíj nincs, alapítványunk elfogad évi 5000 Ft-os támogatást, de az alapítványi támogatás nem feltétele a tanuló felvételének. Beiratkozás (személyesen történik, előtte érdemes telefonon, vagy e-mailben érdeklődni):
2023 májusától keddtől péntekig 14 órától 19 óráig, szombaton 9 órától 15 óráig.
Hétfőn, illetve hétköznap délelőtt az iskola zárva van.

A nyári időszakban szerdánként 12 órától 18 óráig iratkozhatnak be.

Augusztus 22. után minden nap, hétfő kivételével az iskolában vagyunk. Hétköznap 14 órától 19 óráig iratkozhatnak be, szombaton 9 órától 15 óráig. Ekkor azonban már általában nincs szabad férőhely. Aki nem fér be a 560, illetve 60 fős keretbe, várólistára tesszük. Ezért érdemes minél előbb jelentkezni.

Telefon: 06/1-291-9597,
titkárság telefonszáma: 06/30-357-2542
(Amikor az iskola zárva van a telefont sem vesszük fel, hétfőn, illetve hétköznap délelőtt.)

E-mail: felgimi.igazgatas@gmail.com