Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

LEHETŐSÉG ISKOLA ELVÉGZÉSÉRE FELNŐTTEKNEK

Amennyiben Ön a 16. életévét betöltötte, nem tanköteles, de nem végezte el az általános iskolát, vagy a középiskolát és érettségit szeretne, sok szeretettel várjuk jelentkezését iskolánkba. Kérjük, olvassa el tájékoztatónkat!

Rövid ismertetés iskolánkról

Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Felnőttek Általános Iskolája és Gimnáziuma
1181 Budapest, Kondor Béla sétány 10. 

Iskolánkat 1946-ban alapította az akkori Vallási és Közoktatási Minisztérium.

Iskolánk 4 évfolyamos gimnázium, amely 2020. szeptember 1-jével kibővül általános iskolai tagozattal is. Mivel állami iskola, tandíj nincs. 560 gimnáziumi és 60 általános iskolai tanulót vehetünk föl. Iskolánk sajátos,,blended learning” (a távoktatás, az esti és a nappali keveréke) oktatást folytat. 2 tagozatunk van: Az "A" tagozaton kedden és szerdán 16:30-tól 21:00 óráig tartjuk az órákat (ez az „esti”). „B” tagozatunkon szombaton reggel 8 órától 18 óráig tartunk órákat. Csütörtökön és pénteken 16 órától 21 óráig „egyéni konzultációs” órák vannak. Az általános iskolásokat hétköznap, az „A" tagozat idején tudjuk fogadni. Az órákon való részvétel nem kötelező, de ajánlott. Jelenléti ívet vezetünk.

Minden héten elektronikus módon segédanyagot küldünk, így azok is követni tudják az oktatást, akik személyesen nem tudnak jelen lenni. E-könyvtárt működtetünk, amihez minden tanulónk hozzáférhet.

Minden félévben legalább 2 alkalommal van elektronikus úton beküldendő feladat. Ezeknek a feladatoknak az elvégzése a féléves osztályzatok megszerzéséhez feltétlenül szükséges. Ezen kívül természetesen a helyszínen is dolgozatokat kell írni, osztályzatokat szerezni. Félévkor azokat a tanulókat tudjuk lezárni, akik legalább 4 osztályzatot
szereztek. Pl.: megírták a 2 elektronikus dolgozatot és egy szóbeli és írásbeli beszámolót tettek. Félévkor csak beszámolók vannak, amelyek letétele személyes jelenlétet igényel. A féléves beszámolók december közepétől január végéig tartanak. Akik nem tudnak félévente legalább 4 osztályzatot (2 online dolgozat + féléves beszámoló: 1 írásbeli, 1 szóbeli) szerezni, így nincs félévi jegyük, év végén osztályozó vizsgát tesznek. Ezek a vizsgák május elejétől június közepéig tartanak az egész éves tananyagból!

Akik másik iskolából jönnek és ott nem tanulták azokat a tárgyakat, amelyek a mi iskolánkban kötelezőek, különbözeti vizsgát tesznek. Ez november végén, december elején történik. Az osztályozó vizsgáknak és különbözeti vizsgáknak az első részfeladata egy otthonról elektronikusan beküldendő feladat elkészítése. Csak azt hívjuk be a helyszíni osztályozó és különbözeti vizsgára, aki ezt az előfeltételt teljesíti. A helyszíni vizsgák írásbeli és szóbeli részekből állnak.

A 12. évfolyamosok év végi beszámolói, vizsgái az érettségi miatt áprilisban vannak. Beiratkozni csak személyesen lehet, 16. életévét betöltött, nem tanköteles tanulót vehetünk fel. Aki a 18. életévét nem töltötte be, 2 szülő kíséretében jelentkezhet iskolánkba. A felvételihez kellenek a személyes igazolványok - személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, gimnázium esetében: 8. osztályos bizonyítvány, amennyiben van szakmunkás bizonyítvány, középiskolai bizonyítvány! Általános iskola esetében: személyes iratok (személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, általános iskolai bizonyítvány, a teljes bizonyítványra szükség van, nem elég az utolsó teljesített osztály!

Akinek van befejezett szakmunkás bizonyítványa és vállalja a különbözeti vizsgák letételét, akár 11. évfolyamba is felvehető. Csak olyan szakmunkás bizonyítványt tudunk beszámítani, amelyből kiderül, hogy közismereti tárgyakat (magyar, matematika, történelem stb.) is tanult a felvételiző. Jelentkezhetnek külföldön élő magyarok is, feltétele a
magyar állampolgárság vagy állandó tartózkodási engedély Magyarországon.

Tandíjunk nincs, alapítványunk elfogad önkéntes alapon, anyagi lehetőségekhez számított támogatást, ezekből a bevételekből tudjuk az iskola működését támogatni. Az alapítványi támogatás nem feltétele a tanuló felvételének!

Beiratkozás: 2024. május 21-től – július 3-ig hétfő kivételével hétköznap: 14 órától 18 óráig, szombaton: 10 órától 15 óráig.

A nyári időszakban szerdánként 12.00 órától 18.00 óráig iratkozhatnak be személyesen.
Augusztus 27-től minden nap hétfő kivételével az iskolában vagyunk.

Aki nem fér be a 560, illetve 60 fős keretbe, várólistára tesszük. Ezért érdemes minél előbb jelentkezni.

telefon: 06/1- 291-9597,
titkárság telefonszáma: 06/30-357-2542
E-mail: felgimi.igazgatas@gmail.com

A Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése a Széchenyi 2020 program keretében