Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

MEGHÍVÓ - a Képviselőtestület ülésére

Dömsöd  Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2021. november 24. (szerda) 16.00 órakor
az Oktatási és Művelődési Központban ülést tart, melyre Önt ezúton tisztelettel meghívom.

 

N A P I R E N D

1./ Polgármester beszámolója a két ülés között eltelt időszak eseményeiről
Előadó: Bencze István polgármester 16.00 óra

2./ Jelentés a lejárt határidejű határozatokról
Előadó: dr. Bencze Zoltán jegyző 16.10 óra

3./ Költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Bencze István polgármester 16.15 óra

4./ A helyi adók felülvizsgálata
Előadó: Bencze István polgármester 16.20 óra

5./ Az RSD tagdíj hozzájárulás kiegészítésének kérdése
Előadó: Bencze István polgármester 16.30 óra

6./ Dömsödi Hírnök forgalmazási költsége
Előadó: Bencze István polgármester 16.40 óra

7./ Szabó Andrea alpolgármester előterjesztése a közvilágítási hiányosságok megszüntetésére
Előadó: Bencze István polgármester 16.50 óra

8./ Egyebek 17.00 óra

 

Zárt ülés:
1./Fellebbezés elbírálása

Dömsöd, 2021. 11. 19.

Bencze István
polgármester

AZ EREDETI DOKUMENTUM MEGTEKINTÉSE