Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

MEGHÍVÓ - a Képviselőtestület ülésére

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2021. december 20. (hétfő) 14:00 órakor
az Oktatási és Művelődési Központban ülést tart, melyre Önt ezúton tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D

1./ Polgármester beszámolója a két ülés között eltelt időszak eseményeiről
Előadó: Bencze István polgármester 14:00 óra

2./ Jelentés a lejárt határidejű határozatokról
Előadó: dr. Bencze Zoltán jegyző 14:10 óra

3./ A Képviselő testület 2022. évi munkaterve
Előadó: Bencze István polgármester 14:20 óra

4./ Turisztikai klaszter létrehozása
Előadó: Bencze István polgármester 14:35 óra

5./ Rendeletek hatálybalépésének elhalasztása
Előadó: Bencze István polgármester 14:55 óra

6./ Közvilágítás korszerűsítése
Előadó: Bencze István polgármester 15:00 óra

7./ Kunszentmiklósi út 13. szám alatti önkormányzati bérlakások eladása
Előadó: Bencze István polgármester 15:15 óra

8./ Peczár Antal kérelme
Előadó: Bencze István polgármester 15:30 óra

9./ Belterületi utak felújítása
Előadó: Bencze István polgármester 15:40 óra

10./ A 1193/1 hrsz-ú út tulajdonjogának rendezése
Előadó: Bencze István polgármester 15:55 óra

D ö m s ö d, 2021 . december 16.
Bencze István sk.

>>> EREDETI DOKUMENTUM MEGTEKINTÉSE <<<