Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

MEGHÍVÓ - Testületi ülés 2022.09.14. 13:00 óra OMK

Dömsöd  Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
szeptember 14. (szerda) 13.00 órakor
a Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központban ülést tart, melyre Önt ezúton tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D

1./ Polgármester beszámolója a két ülés között eltelt időszak eseményeiről
Előadó: Bencze István polgármester - 13.00 óra

2./ Jelentés a lejárt határidejű határozatokról
Előadó: dr. Bencze Zoltán jegyző -13.10 óra

3./ Költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Bencze István - 13.15 óra

4./ Dömsöd Nagyközségi Óvoda beszámolója
Előadó: Bencze István polgármester - 13.20 óra

5./ Dömsödi Nagyközségi Óvoda és Bölcsőde 2022-2023-as nevelési évre szóló Pedagógiai-, Működési Munkatervének véleményezése
Előadó: Bencze István polgármester - 13.30 óra

6./ Dömsödi Értéktár beszámolója
Előadó: Bencze István polgármester - 13.40 óra

7./ Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület kezességvállalási kérelme
Előadó: Bencze István polgármester - 13.50 óra

8./ A 4125 hrsz-ú ingatlan megvásárlása iránti kérelem
Előadó: Bencze István polgármester - 14.00 óra

9./ Gördülő Fejlesztési Terv 2023-2037 időtávra szóló beruházási, felújítási és pótlási tervrész véleményezése
Előadó: Bencze István polgármester - 14.10 óra

10./ Egyebek - 14.20 óra

D ö m s ö d, 2022.09.09.

B e n c z e  István sk

 

AZ EREDETI MEGHÍVÓ MEGTEKINTHETŐ ITT!