Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

MEGHÍVÓ - Testületi ülés 2022.10.26. - 13:00 óra, OMK

Dömsöd  Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
október 26. (szerda) 13.00 órakor
a Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központban ülést tart, melyre Önt ezúton tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D

1./ Polgármester beszámolója a két ülés között eltelt időszak eseményeiről
Előadó: Bencze István polgármester - 13.00 óra

2./ Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 
Előadó: dr. Bencze Zoltán jegyző -13.10 óra

3./ Folyószámla hitelkeret szerződés megkötése 2023.évre
Előadó: Bencze István - 13.15 óra

4./ Az önkormányzat vagyonáról szóló 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Bencze István polgármester - 13.20 óra

5./ Az építményadóról és a magánszemélyek kommunális adójáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Bencze István polgármester - 13.30 óra

6./ 2023. évi belső ellenőrzési munkaterv
Előadó: Bencze István polgármester - 13.40 óra

7./ Dömsöd Nagyközség területén közvilágítási lámpatestek korszerűsítése
Előadó: Bencze István polgármester - 13.50 óra

8./ Pest Megye Év Gazdálkodója kitüntető címre történő felterjesztés
Előadó: Bencze István polgármester -14.00 óra

9./ Alfonz Dömsödi Lovas Klub, Dömsödi Sportközpont, Dömsödi Utánpótlás SE, valamint Dömsöd Nagyközségi Önkormányzata Oktatási, Közművelődési, és Sport Bizottságának beszámolója
Előadó: Bencze István polgármester -14.10 óra

10./ A pénzbeli és természetben nyújtott szociális támogatásokról és az önkormányzat által biztosított szociális alapszolgáltatásokról szóló 3/2015. évi (II.19.) számú rendelet módosítása
Előadó: dr. Bencze Zoltán jegyző - 4.20 óra

11./ Sportcsarnok világítás korszerűsítése
Előadó: Bencze István polgármester -14.30 óra

12./ Beszámoló a 2022. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről
Előadó: Bencze István polgármester - 14.40 óra

13./ Egyebek

D ö m s ö d, 2022.10.21.

B e n c z e  István sk

AZ EREDETI DOKUMENTUM MEGTEKINTHETŐ ITT