Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

MEGHÍVÓ - Testületi ülés 2023.03.29. 15:00 óra OMK

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2023. március 29. (szerda) 15.00 órakor
a Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központban ülést tart, melyre Önt ezúton tisztelettel meghívom.

NAPIREND

1./ Polgármester beszámolója a két ülés között eltelt időszak eseményeiről
Előadó: Bencze István polgármester - 15.00 óra

2./ Jelentés a lejárt határidejű határozatokról
Előadó: dr. Bencze Zoltán jegyző - 15.10 óra

3./Az Önkormányzat szolgáltatási önköltségeinek és intézményi térítési díjainak megállapítása
Előadó: Bencze István polgármester - 15.15 óra

4./Szép Dömsödért elismerő cím 2023-as adományozása
Előadó: Bencze István polgármester - 15.30 óra

5./A Ráckevei Térségi Térfigyelő Központ kialakítása
Előadó: Bencze István polgármester - 15.40 óra

6./Éves közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: Bencze István polgármester - 15.50 óra

7./Ráckevei Rendőrkapitányság támogatása a Rendőrség Napja alkalmából
Előadó: Bencze István polgármester - 16.00 óra

8./A dömsödi 6615 hrsz-ú ingatlanra érkezett vételi ajánlat
Előadó: Bencze István polgármester - 16.10 óra

9./A Dömsöd, Szabadság u. 85. szám előtti parkolóval kapcsolatos kérelem
Előadó: Bencze István polgármester -  16.20 óra

10./Ráckeve Város Szakorvosi Rendelőintézete – tájékoztató 
Előadó: Bencze István polgármester - 16.30 óra

11./Oktatási Bizottság előterjesztése (Dömsödi Hírnök 2022. évi beszámolója, domsod.hu weboldal 2022. évi beszámolója)
Előadó: Bencze István polgármester - 16.40 óra

12./Egyebek - 16.50 óra

 

Dömsöd, 2023. 03. 23.
Bencze István sk.

EREDETI MEGHÍVÓ MEGTEKINTÉSE