Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

MEGHÍVÓ - Testületi ülés 2023.04.26. 15:00 óra OMK

Dömsöd  Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
április 26. (szerda) 15.00 órakor
a Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központban ülést tart,
melyre Önt ezúton tisztelettel meghívom. 

NAPIREND 

1./ Polgármester beszámolója a két ülés között eltelt időszak eseményeiről
Előadó: Bencze István polgármester 15:00 óra

2./ Jelentés a lejárt határidejű határozatokról
Előadó: dr. Bencze Zoltán jegyző 15:10 óra

3./ Rostás Gusztáv leendő háziorvos bemutatkozása
Előadó: Bencze István polgármester 15:15 óra

4./ Értékelő jelentés Ráckeve Rendőrkapitányság 2022-ben elvégzett munkájáról
Előadó: Bencze István polgármester 15:30 óra

5./Közterületként használt önkormányzati tulajdonú ingatlanok közterületként történő bejegyzése a földhivatali ingatlannyilvántartásba
Előadó: Bencze István polgármester 15:40 óra

6./Simon László ingatlan-csere kérelme
Előadó: Bencze István polgármester 15:50 óra

7./Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ beszámolója
Előadó: Bencze István polgármester 16:00 óra

8./Kluch Rózsa Nagyközségi Könyvtár beszámolója
Előadó: Bencze István polgármester 16:10 óra

9./Beszámoló a Szigetszentmiklós Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2022. éves tevékenységéről
Előadó: Bencze István polgármester 16:20 óra

10./Egyebek
Előadó: Bencze István polgármester 16:30 óra

Dömsöd, 2023. 04. 20.

Bencze István sk.