Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

MEGHÍVÓ - Testületi ülés 2023.06.28. 15:00 óra OMK

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2023. június 28. (szerda) 15.00 órakor
a Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központban ülést tart, melyre Önt ezúton tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D

1./ Polgármester beszámolója a két ülés között eltelt időszak eseményeiről
Előadó: Bencze István polgármester 15.00 óra

2./ Jelentés a lejárt határidejű határozatokról
Előadó: dr. Bencze Zoltán jegyző 15.10 óra

3./ A Településfenntartási Csoport működésével kapcsolatos kérdések
Előadó: dr. Bencze Zoltán jegyző 15.15 óra

4./ A Dömsöd 0258/3 hrsz-ú, külterületi ingatlan elnevezése
Előadó: Bencze István polgármester 15.45 óra

5./A hulladékgazdálkodás átszervezéséhez kapcsolódó döntések
Előadó: Bencze István polgármester 15.50 óra

6./Egészségügyi alapellátást nyújtó szolgáltatók beszámolói
Előadó: Bencze István polgármester 16:10 óra

7./ Településrendezési eszközök felülvizsgálata – a 171 hrsz-ú ingatlan beépítési százalék módosítása – Simon Sándor kérelme
Előadó: Vargáné Ágoston Julianna főépítész 16.20 óra

8./ Óvoda és bölcsőde beszámolója
Előadó: Bencze István polgármester 16.30 óra

9./Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója
Előadó: Bencze István polgármester 16.40 óra

10./ HÉSZ módosítása az 51-es főút és párhuzamos kerékpárút fejlesztésének megvalósíthatósága érdekében
Előadó: Vargáné Ágoston Julianna főépítész 16.55 óra

 

Zárt ülés:

1./Kitüntető címek adományozása (A javaslatok az elmúlt testületi ülés anyagában találhatóak.)
Előadó: Bencze István polgármester

Dömsöd, 2023.06.22.
Bencze István sk.