Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

MEGHÍVÓ - Testületi ülés 2023.08.02. 15:00 óra OMK

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2023. augusztus 2. (szerda) 15.00 órakor
a Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központban ülést tart, melyre Önt ezúton tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D

1./ Polgármester beszámolója a két ülés között eltelt időszak eseményeiről
Előadó: Bencze István polgármester 15.00 óra

2./ Jelentés a lejárt határidejű határozatokról
Előadó: dr. Bencze Zoltán jegyző 15.10 óra

3./ Kérelem óvodai csoportlétszám túllépésére
Előadó: Madarász Mária óvodavezető 15.15 óra

4./ Víztorony bérleti díj ajánlat
Előadó: Bencze István polgármester 15.20 óra

5./Önkormányzati tulajdonú bérlakásokkal kapcsolatos kérdések
Előadó: Bencze István polgármester 15.30 óra

6./ A Települési adóról szóló 16/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
Előadó: dr. Bencze Zoltán jegyző 15:50 óra

7./ A Ráckevei Rendőrkapitányság megkeresése járőrképzésre jelentkező személy támogatása iránt
Előadó: Bencze István polgármester 16:05 óra

8./ Kővári András belterületbe vonási kérelme a Dömsöd 6636 és 6637/1 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában
Előadó: Vargáné Ágoston Julianna főépítész 16.15 óra

9./A Településfenntartási Csoport működése
Előadó: Bencze István polgármester 16.25 óra

 

Zárt ülés:

1./ Önkormányzati hatósági ügyben érkezett fellebbezések elbírálása
Előadó: dr. Bencze Zoltán jegyző

2./ ”Szép Dömsödért” címek adományozása
Előadó: Muzs János bizottsági elnök

Dömsöd, 2023.07.25.
Bencze István sk.

EREDETI DOKUMENTUM MEGTEKINTÉSE

A Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése a Széchenyi 2020 program keretében