Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

MEGHÍVÓ - Testületi ülés 2024.03.27. 15:00 óra OMK

M E G H Í V Ó
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2024 március 27-én (szerda) 15.00 órakor
a Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központban ülést tart, melyre Önt ezúton tisztelettel meghívom

N A P I R E N D

1./ Polgármester beszámolója a két ülés között eltelt időszak eseményeiről
Előadó: Bencze István polgármester - 15.00 óra

2./ Jelentés a lejárt határidejű határozatokról
Előadó: dr. Bencze Zoltán jegyző - 15.10 óra

3./ Településfenntartási csoport beszámolója
Előadó: Pongrácz József településfenntartási csoportvezető - 15.15 óra                                               

4./ Illetményalap jóváhagyása
Előadó: Bencze István polgármester - 15.20 óra                                                                              

5./ A dömsödi 20257 hrsz-ú ingatlanban meglévő közös tulajdon megszüntetése
Előadó: Bencze István polgármester - 15.30 óra

6./ Dömsöd Nagyközség Önkormányzati Weboldal beszámolója
Előadó: Bencze István polgármester - 15.40 óra 

7./ Az Önkormányzat szolgáltatási önköltségeinek és intézményi térítési díjainak megállapítása
Előadó: Bencze István polgármester - 15.50 óra 

8./ Egyebek
Előadó: Bencze István polgármester - 15.55 óra

Bencze István sk.

AZ EREDETI DOKUMENTUM MEGTEKINTHETŐ ITT