Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

MEGHÍVÓ - KÖZMEGHALLGATÁSRA

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 54. § - a és Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014 (XI.28.) rendeletének 105. § - a alapján

2024. február 26-án (hétfőn) 18.00 órakor

KÖZMEGHALLGATÁST
tart.

A közmeghallgatás helye:
Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ
2344 Dömsöd, Béke tér 2.

A közmeghallgatás során várjuk a lakosság helyi közügyeket érintő kérdéseit, javaslatait.

Dömsöd, 2024. 02. 05.

Bencze István sk.

A Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése a Széchenyi 2020 program keretében