Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

A helyi operatív csoport tájékoztatója az új járványügyi intézkedésekről - 2020.03.15.

Tisztelt Dömsödi Lakótársaink!

 A koronavírus járvány terjedését megelőző 2020.03.15-én meghozott új intézkedésekről a helyi operatív csoport az alábbi tájékoztatást adja ki.

1./ A Dömsödi Nagyközségi Óvoda 2020. március 16-tól csak ügyeletet biztosít mind a két épületében.  Fontosnak tartjuk, hogy azoknak a családoknak, dolgozó szülőknek biztosítsuk a gyermekeik napközbeni felügyeletét, akik ezt máshogy nem tudják megoldani.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy csak egészséges gyermekek mehetnek közösségbe. Kérjük a szülők együttműködését, hogy betegségtüneteket mutató gyermekeket semmiképpen ne hozzák be közösségbe!

Fontos, hogy az intézménynek joga van hazaküldeni azt a gyermeket, akinél bármilyen betegségtünetet észlelnek!

A gyermekek hiányzásai ebben a rendkívüli helyzetben igazoltak lesznek. Viszont kérjük majd a szülőket, hogy nyilatkozzanak arról, hogy gyermekeiket ebben az időszakban nem hozzák az óvodába. Ennek módjáról később kapnak tájékoztatást az óvodától.

Kérjük minden szülő megértését és együttműködését!

2./ A Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola további működésével kapcsolatban Ácsné Jaksa Szilvia igazgató asszony közleménye:

„Tisztelt Szülők!

  1. március 16-tól, hétfőtől tantermen kívüli digitális munkarend kerül bevezetésre hazánkban.

A tanulók NEM látogathatják az iskolát!

Pedagógusaink digitális módon eljuttatják a tananyagot a diákokhoz és gondoskodnak a tanulók önálló tanulási folyamatáról.

Ennek pontosítása folyamatban van, hiszen nemcsak Önöknek, nekünk is új ez az oktatási forma az általános iskolás korosztályok oktató munkájához.

Az iskola, a vezetői ügyeletről a vészhelyzet idején folyamatosan gondoskodik!

A további intézkedésekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket!

Segítségüket és megértésüket köszönöm!

Ácsné Jaksa Szilvia

intézményvezető”

3./ A Dezső Lajos Alapfokú Művészeti Iskola további működésével kapcsolatos tájékoztatás:

"Kedves Szülők!

2020. március 16-tól a Dezső Lajos Alapfokú Művészeti Iskolában tantermen kívüli digitális munkarend szerint tanítunk.
A növendékek az iskolába nem járhatnak be, részükre a tananyagot a főtárgy- és kötelező tárgy tanárok eljuttatják valamilyen digitális formában.
Az iskola székhelyén (Kossuth Lajos u. 58.) ügyeletet tartunk 8-16 óráig.
Telefonos elérhetőségünk: +36-24 / 435-338

Kérem szíves megértésüket és támogatásukat!

Köntös Ágnes
intézményvezető"

4./ A Dömsödi Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendjében 2020. március 16-án reggeltől az alábbi változások lépnek életbe:

A személyes ügyfélfogadás alapvetően szünetel, a bejáratokat zárva tartjuk. A veszélyhelyzet ideje alatt a telefonos, illetve az elektronikus ügyintézés lehetőségét kérjük igénybe venni. Az ügyintézők telefonszámait, e-mail címeit honlapunkon reggeltől pontosítva megtalálják.

A hivatal fő épületén március 16-án elhelyezünk egy tárolót, amiben a szociális ellátások nyomtatványait elérhetővé tesszük azoknak, akik elektronikusan nem férnek hozzá. Továbbá egy gyűjtőládát is, amibe kérjük a kitöltött nyomtatványokat bedobni szíveskedjenek.

Amennyiben az ügyintézővel folytatott megbeszélés során a személyes ügyintézés nem kerülhető el, úgy előre időpontot kell egyeztetni az ügyintézővel. Az egyeztetett időpontban történő ügyfélfogadás hetente egy napon lesz biztosított. A március 16-val kezdődő héten szerdán, utána minden héten hétfőn a normál munkarend szerint. Az intézkedés célja, hogy az ügyfelek torlódását és a szükségtelen kontaktokat elkerüljük. Minden épületünkben egy helyiséget biztosítunk az ügyfélfogadásra, amelyek biztonságos berendezéséről, és fokozott fertőtlenítéséről folyamatosan gondoskodni tudunk.

A hivatalban már érvényben lévő további megelőző intézkedés érvényben marad.

Megértésüket és közreműködésüket köszönjük!

5./ A piaci árusításra vonatkozóan az alábbiakat vezetjük be:

  • A nem előrecsomagolt élelmiszereket a kereskedő köteles átlátszó módon zárt anyaggal letakarni.
  • Az árusítás során használnia kell eldobható gumikesztyűt.
  • Az elárusító helyeket egymástól 2 méter távolságban kell elhelyezni.
  • Az asztalokat kihelyezésük előtt fertőtlenítjük.
  • A vásárlókat kérjük, hogy sorbanállás esetén tartsanak 2 méter távolságot egymástól.

Amennyiben a kereskedő a rá előírtakat nem tartja be, úgy arra a napra az elárusítást be kell fejeznie.

6./ A Sportcsarnok mögött található szabadtéri kondipark esetében, kérjük hogy azt a korlátozás fel nem oldásáig ne használják, mivel az eszközök folyamatos fertőtlenítéséről jelenleg nem tudunk gondoskodni. A figyelmeztetést a helyszínen is elhelyezzük.

7./ A Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ összes rendezvényét elmarad. Az intézmény helyiségeiben történő egyéb programok, rendezvények, közösségi foglalkozások is határozatlan időre felfüggesztésre kerülnek.

8./ A buszmegállók, köztéri padok, napi többszöri fertőtlenítését a holnapi naptól a településgazdálkodási csoport folyamatosan végzi. A közétri hulladékgyűjtők is többször kerülnek ürítésre.

Kérjük, hogy a hulladék szabályszerű és biztonságos elhelyezésére most még fokozottabban ügyeljenek!

 

A betegség terjedésének megfékezéséhez türelmüket és együttműködésüket kérjük!

Vigyázzunk egymásra! Vigyázzunk magunkra!

 

Kelt: Dömsöd, 2020.03.15.

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat

Operatív Csoport