Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

A kijárási korlátozásról

A Magyar Közlöny mai 56-os számában jelent meg a 71/2020. (III.27.) Korm. rendelet a kijárási korlátozásról, amely a március 28-án, szombaton életbe is lép.

A rendelet általános tilalmakat rögzít, amelyek érintik a szociális érintkezést, a tömegközlekedést, a vendéglátóüzletek bezárását, a 65 év felettiek részére biztosítandó kereskedelmi idősávot.

Alapvetően a rendelet előírja, hogy a közös háztartásban élő személyek kivételével mindenki köteles a más személyekkel való szociális érintkezést a minimálisra visszaszorítani, és legalább 1,5 méter távolságot tartani tőlük. Ez a védőtávolság a tömegközlekedési eszközökre is érvényes, vagyis holnaptól, mind az álló, mind az ülő helyek esetén is alkalmazni kell.

Március 28-tól az állandó lakóhelyét, tartózkodási helyét (ezek gyakorlatilag azok a helyek ahová az állandó lakcím, vagy a érvényes bejelentéssel bíró közismert nevén ideiglenes lakcím) valamint a magánlakást (a magánlakás fogalma: a lakás (üdülő, nyaraló vagy a lakás céljára használt egyéb helyiség, létesítmény, tárgy), az ahhoz tartozó nem lakás céljára szolgáló helyiség, létesítmény, bekerített terület) bárki, csak a rendeletben szerepelő alapos okkal hagyhatja el.

Ezek az alapos okok az alábbiak:

 1. a) a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység, valamint az  ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben (különösen a műszaki cikket, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben) történő vásárlás,
 2. b) napközbeni kiscsoportos felügyelet okán a kiskorú gyermek kísérése,
 3. c) az egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele, beleértve a gyógyító tevékenységen túl a testi és a lelki egészség megőrzése céljából nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat (különösen pszichoterápiás ellátás, fizioterápiás kezelés, gyógytorna),
 4. d) az egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés az 5. § szerint,
 5. e) a házasságkötés és a temetés szűk családi körben,
 6. f) a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben (a továbbiakban: élelmiszerüzlet) történő vásárlás,
 7. g) a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító) üzletben (a továbbiakban együtt: drogéria) történő vásárlás,
 8. h) az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben történő vásárlás,
 9. i) a mezőgazdasági üzletben történő vásárlás, ideértve műtrágyát értékesítő üzletet és vágóhidat,
 10. j) a piacon, a helyi termelői piacon (a továbbiakban együtt: piac) történő vásárlás,
 11. k) a gyógyszert, a  gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben (a továbbiakban együtt: gyógyszertár) történő vásárlás,
 12. l) az üzemanyag-töltőállomás felkeresése,
 13. m) a dohányboltban történő vásárlás,
 14. n) a fodrász, a manikűrös szolgáltatások igénybevétele,
 15. o) a szállítási, tisztítási és higiéniás szolgáltatások igénybevétele,
 16. p) a gépjármű- és kerékpárszerviz, a mezőgazdasági és erdészeti gépek és berendezések javításával kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele,
 17. q) a hulladékgazdálkodással összefüggő szolgáltatások igénybevétele,
 18. r) a legszükségesebb esetben a  személyes megjelenést igénylő ügyintézés, így hatósági, banki, pénzügyi, biztosítási és postai szolgáltatások igénybevétele,
 19. s) az állatok ellátása, háziállat közterületi sétáltatása, az állatorvosi rendelő és az állatkórház látogatása,
 20. t) a szülői jogok és kötelezettségek,
 21. u) a hitéleti tevékenység.

Elfogadható ok továbbá a magáról gondoskodni nem tudó, vagy segítéségre szoruló személy (például kiskorú személy, idős személy és beteg személy) részére történő segítségnyújtás, azonban ennek során is be kell tartani a 1,5 méteres távolságot (ha ez megoldható), ha nem közös háztartásban élő személyről kell gondoskodni.

A fentiek azt jelentik tehát, hogy az otthonunkat és annak bekerített udvarát csakis a fenti okokból hagyhatjuk el, a legrövidebb időre. Vagyis ha pl. dolgozni megyünk, vagy élelmiszert venni, gyógyszert kiváltani, stb. akkor csak annyit legyünk otthonunkon kívül, amennyi ennek elintézéséhez feltétlenül szükséges, és a legrövidebb utat használjuk. A közlekedés, várakozás során is be kell tartani azonban a távolságtartásra vonatkozó rendelkezést.

Egyéni szabadidős sporttevékenység (pl. futás, kocogás, kerékpározás), szabadidős célú gyalogos közlekedés – lehetőség szerint a  zöldterületeken – csak egyedül vagy csak ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani. Vagyis ezen tevékenységek egyelőre tilosak a baráti társaságoknak, vagy a nem közös háztartásban élő pároknak is.

Egyes üzletek működésével és azok látogatásával is holnaptól új korlátozások lépnek hatályba:

 • A rendelet szerint a vendéglátóhelyeken most már csak és kizárólag az ott dolgozó alkalmazottak tartózkodhatnak, függetlenül attól, hogy mennyi az idő. Ez alól egy kivétel van, az pedig az elvitelre alkalmas ételek kiadása és elszállítása. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az üzlethez tartozó terasz, kert stb is az üzlettel azonos megítélés alá esik. Az üzletek előtti szeszesitalfogyasztás pedig egyébként is szabálysértés.
 • Saját és családja érdekében a  65. életévét betöltött személy az  élelmiszerüzletet, drogériát, piacot vagy gyógyszertárat 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja. Az élelmiszerüzletben, drogériában, piacon vagy gyógyszertárban 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag 65. életévét betöltött személy tartózkodhat. Más akkor sem, ha egyébként akkor az üzlet éppen üres. Tehát ezen négy típusú üzletre igaz csak ez a korlátozás, másra nem.

A rendelet az egyes helyiségek üzemeltetőit teszi felelőssé a másfél méteres távolság megtartásáért, a vendéglátó üzletek korlátozásáért, valamint az  élelmiszerüzletben, drogériában, piacon vagy gyógyszertáraban azért, hogy az adott időben csak az engedélyezett életkorú személyek legyen jelen.

A fenti előírások betartását elsősorban a rendőrség és a katonai rendészet ellenőrzi. Aki a korlátozásokat megszegi az alkalmanként 5.000-től 500.000-Ft-ig terjedő szabálysértési bírsággal büntetik. Az ellenőrzés során a rendőrök a rendőrségi törvényben szereplő intézkedéseket és kényszerítő eszközöket alkalmazhatják a törvényben előírt módon.

A tilalmat jelenleg még csak április 11-ig mondták ki.

Felhívom a figyelmet azonban az alábbiakra:

 • a fent vázolt alapos okok, amelyek esetében elhagyhatjuk az otthonunkat sem engedélyt, sem igazolást nem követlenek meg, de az intézkedő rendőrök belátására és az adott helyzet körülményeire tekintettel fogadhatják azokat el;
 • bár szerepel a 65 év felettiekre vonatkozó szabályozás, azonban továbbra is érvényes, hogy az idősek elsősorban maradjanak otthon és kérjenek segítséget az önkormányzatoktól vagy családjuktól.

Mindenkitől kérjük, hogy a fenti korlátozásokat tartsa be, mert jelenleg ez mindannyiunk érdeke, és a korlátozások kapcsán is lehetőség szerint tanúsítsanak türelmet és működjenek együtt embertársaikkal, az üzletek dolgozóival és az intézkedő rendőrökkel szemben is.