Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

Tájékoztató projekt indulásáról - PM_ONKORMUT_2018/54

Dömsöd Nagyközség Önkormányzata még 2018-ban pályázatot nyújtott be a Magyar Államkincsátron keresztül a Pénzügyminisztériumhoz a PM_ONKORMUT_2018 program keretében, amelynek célja "Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén.

A pályázatuk célja a Bucsi köz, a Széchenyi utca teljes hosszában, valamint a Petőfi Sándor utca Kossuth Lajos utca és Szabadság út által határolt részének teljes útburkolat felújítása, a csapadékvíz elvezető rendszerek felújítása, részleges járda és parkoló felújítás és építés.

Örömmel értesültünk Pénzügyminiszter Úr 2018. november 5-i döntéséről, amellyel a fenti célokra 105.191.210-Ft vissza nem térítendő támogatást biztosított önkormányzatunk számára, amelyx a teljes költségvetés 95%-a. Így önkormányzatunknak 5.536.279-Ft önerőt kell hozzá biztosítania.

Atámogatásik szerződést mindkét fél 2019. február 18-án aláírta, így a munka a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás előkészítésével folytatódik.

 

A Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése a Széchenyi 2020 program keretében