Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

További dokumentum az ügyelettel kapcsolatban

Ügyiratszám: ............./2014.
Tárgy: tájékoztatás ügyeleti ellátással kapcsolatos döntésről

Morrow Medical ZRt.
Kátai Dénes vezérigazgató
Szigetszentmiklós
Határ út 29/A.
2310

Tisztelt Vezérigazgató úr!

A múlt héten Ráckevén lezajlott megbeszélésen ígérteknek megfelelőn Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 31-én rendkívüli ülést tartott, ahol megtárgyalta az ügyeleti ellátási terület bővítésének kérdését. Ezúton jelezni kívánom, hogy az Önök által összeállított levelet csak Ráckeve kapta meg, így csak azért tudtuk a testületet összehívni, mivel kérésünkre Ráckeve rendelkezésünkre bocsátotta az Önök levelét. Sajnálattal tapasztaltuk, hogy az ígért jogi állásfoglalásukat a szerződésekről és annak közbeszerzési kérdéseiről nem kaptuk meg.

A Képviselő-testület az Önök levelében vázolt ügyeleti ellátási elképzelést áttekintette. Döntése során kiemelt jelentőségűként kellett kezelnie Dömsöd lakosságának az ügyeleti ellátási színvonalát a kibővített ügyeleti struktúrában, hogy semmilyen esetben se fordulhasson elő, hogy az ügyeletes orvos még nagyobb távolságról indul Dömsödre, vagy az új ellátási terület miatt a várakozási idő növekszik.

Sajnos a Képviselő-testület erre az Önök által leírtakban nem látott garanciát, így az Önök levelében foglalt bővítéshez nem járul hozzá. Természetesen a Képviselő-testület a többi település helyzetét is figyelembe veszi, így nem zárkózik el Szigetcsép, Szigetszentmárton és Szigetújfalu települések Ráckevéről történő ellátásától, de csak abban az esetben, ha már ennek megkezdésétől az érvényben lévő 2009. január 6-án aláírt vállalkozási szerződés 2. pontjában szereplő kötelezettségeiket folyamatosan biztosítják Dömsöd, Ráckeve, Szigetbecse, Lórév, Makád vonatkozásában. Ez többek között azt jelenti, hogy a szerződés teljesítésére előírt személyzet ezen települések vonatkozásában Ráckevén folyamatosan biztosítva lesz, vagyis őket nem lehet a három másik, újonnan ellátandó területre irányítani. A Képviselő-testület csak így látja biztosítottnak, hogy a település ellátási szintje nem romlik.

A Képviselő-testület nem tudta elfogadni azt sem, hogy a kizárólag Dömsöd település által fizetendő mentőtiszti kocsi más településekre is vonulhasson.

Kelt: Dömsöd, 2014. április 1.

Tisztelettel:

Bencze István
polgármester

További dokumentum  az ügyelettel kapcsolatban

A Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése a Széchenyi 2020 program keretében