Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

Választási kifogások benyújtása

Tisztelt Választópolgárok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.

A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen a kifogás elbírálására hatáskörrel rendelkező választási bizottsághoz.     

 

A választási iroda tevékenységével kapcsolatos kifogás elbírálása annak a választási bizottságnak a hatáskörébe tartozik, amely mellett a választási iroda működik. Ha a választáson ilyen választási bizottság nem működik, a kifogást az a választási bizottság bírálja el, amely mellett a választási iroda felettes választási irodája működik.      

Dömsöd esetében a kifogást elbíráló választási bizottság:

Pest Megye 11.sz.Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság

 

Székhely: Dabas Szent István tér 1/B
Postacím: 2370 Dabas Szent István tér 1/B
Email: jegyzo@dabas.hu

vezetőség és tagság

Elnöke: Dr.Pacsirta István Gábor
Elnökhelyettes: Dr.Misefay Tibor
Tag: Farkas Józsefné

Megbízott tagok:
Dr.Novák Tamás - MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP
Lázár Anikó Irén -  FIDESZ-KDNP
Bennárikné Mismás Erika  - JOBBIK

A szavazatszámláló bizottság tevékenysége és döntése ellen - a szavazóköri eredményt megállapító döntés kivételével - kifogást lehet benyújtani.

 

A kifogást írásban - személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva - lehet benyújtani. A kifogásnak tartalmaznia kell

 

a) a jogszabálysértés megjelölését,

 

b) a jogszabálysértés bizonyítékait,

 

c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,

 

d) a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

 

A kifogás tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

 

A választási bizottság a benyújtott kifogásról legkésőbb a beérkezésétől - áttétel esetén az elbírálására jogosult választási bizottsághoz történő beérkezésétől - számított harmadik napon dönt.

 

A kifogás a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, a választási bizottság azonban az eljárást hivatalból folytathatja.

 

A választási bizottság együttes vizsgálat és elbírálás végett elrendelheti azoknak az előtte folyamatban levő ügyeknek az egyesítését, amelyeknek tárgya egymással összefügg.

 

A választási bizottság a kifogásról a rendelkezésére álló adatok alapján dönt. Ha a választási bizottság a kifogásnak nem ad helyt, azt elutasítja.

A Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése a Széchenyi 2020 program keretében