Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

Az új veszélyhelyzeti intézkedésekről – 1. rész

Az új veszélyhelyzeti intézkedésekről – 1. rész

Az új veszélyhelyzeti intézkedésekről – 1. rész

Magyarország Kormánya az Országgyűléstől kapott felhatalmazással élve 2020. november 11. 0 órától a koronavírus járvány megfékezése érdekében új védelmi intézkedéseket vezetett be a 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelettel. 

Ezekről röviden az alábbiakat kell tudni.

 

MASZKVISELÉS

A maszkok viselésére vonatkozó korábbi szabályok fennmaradtak. Közterületen viszont csak a 10 ezernél nagyobb lakosságszámú településeken kötelező azt hordani, ott is csak az önkormányzatok által kijelölt közterületeken.

Kötelező tehát, minden hatodik életévét betöltött személynek:

 • a tömegközlekedési eszközön,
 • az üzletben történő vásárlás, illetve az üzletben történő munkavégzés során,
 • a bevásárlóközpont területén az  irodák, sportolás céljára szolgáló helyiségek és az  üzemi helyiségek területének kivételével,
 • a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvényben meghatározott közlevéltár külső személyek számára látogatható területén, nyilvános magánlevéltár külső személyek számára látogatható területén,
 • ügyfélfogadási időben a közigazgatási szerv ügyfelek részére nyitva álló területén, az  egyetemes postai szolgáltató által vagy a  postai közreműködők által üzemeltetett, az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben, továbbá minden egyéb olyan helyiségben, amelyben ügyintézés céljából ügyfélfogadás zajlik, és a helyiségben – az ott foglalkoztatottakat is beleértve – rendszeresen 5 főnél többen tartózkodnak egy időben,
 • minden olyan helyiségben, amelyben tömegközlekedési eszközre várakoznak,
 • a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti vendéglátó üzletben (a továbbiakban: vendéglátó üzlet) történő munkavégzés során és vendégként

orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

 Egészségügyi intézményben kezeltnek abban a kórteremben, ahol fekszik nem kell viselnie. Míg a szociális intézményekben az ott dolgozóknak viselnie kell, ha tartósan nem tudják a 1,5 méteres távolságot tartani, az ápoltaknak pedig a közösségi terekben.

A be nem tartás jogkövetkezményei, és azok felelősei ugyanazok maradtak, akik az eddigi szabályozásban voltak.

 

KIJÁRÁSI TILALOM ÉS KÖZTERÜLETI TILALMAK

Este 8 és reggel 5 óra között mindenki köteles a lakóhelyén, tartózkodási helyén, vagy szálláshelyén tartózkodni!

Ez alól csak az alábbi kivételek megengedettek:

 1. a) egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén, valamint életvédelmi céllal,
 2. b) munkavégzés céljából,
 3. c) a munkavégzés helyére történő közlekedés céljából, valamint a  munkavégzés helyéről a  lakóhelyre, a tartózkodási helyre, illetve a szálláshelyre történő közlekedés céljából és
 4. d) a sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportoló számára tartott da) edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából, db) edzés vagy sportrendezvény helyszínére közlekedés céljából, dc) edzés vagy sportrendezvény helyszínéről a  lakóhelyre, a  tartózkodási helyre, illetve a  szálláshelyre történő közlekedés céljából.

 

FONTOS! A tavasztól eltérően ez nem csak korlátozás, hanem tilalom! Így a fenti esetkörből a b), c) és d) pontokban jelölt esetekben okirattal bizonyítani kell annak fennállását. Ennek hiányában büntetés várható.

Az okirat tartalmi követelményei (tehát aminek alkalmazása kötelező) és a Belügyminisztérium által közzétett formanyomtatvány elérhető az alábbi címen:

https://kormany.hu/hirek/kijarasi-tilalomrol-szolo-igazolas

A fentiektől eltérően kutyasétáltatás céljából este 8 óra és reggel 5 óra között megengedett a  lakóhely, a  tartózkodási hely vagy a  szálláshely elhagyása, illetve a  közterületen tartózkodás azzal, hogy a  kutyasétáltatás során a lakóhely, a tartózkodási hely vagy a szálláshely 500 méteres körzete nem hagyható el. Ez egy nagyon nagy engedmény, és kérjük ne használják visszaélésszerűen!

A fentieken felül közterületen mindenféle gyülekezés, csoportosulás tilos, időszaktól függetlenül!

Az egyéni sportolás szigorú szabályok szerint megengedett, az alábbiak szerint. A  közterületen, a  nyilvános helyen, illetve a  szabadtéri sportpályákon az  egyéni szabadidős sporttevékenység – különösen futás, gyaloglás, kerékpározás – gyakorlása megengedett. Tilos a  közterületen, a  nyilvános helyen, valamint a  sportpályákon a csapatsportok – különösen a labdarúgás, a jégkorong, a kézilabda, a kosárlabda, a röplabda – gyakorlása. Ez alól kivételt jelent a  sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportolók számára tartott edzés és sportrendezvény alkalmával. (Versenyszerűen sportoló: az a természetes személy, aki a sportszövetség által kiírt, szervezett vagy engedélyezett versenyeken, vagy versenyrendszerben vesz részt. A versenyző vagy amatőr vagy hivatásos sportoló.)

 

RENDEZVÉNYEK

Gyakorlatilag minden rendezvény, gyűlés tilos! Függetlenült attól, hogy az nyilvános vagy zárt, ingyenes vagy belépti díjas. A vallási szertartások kivételt képeznek a házasságkötés és temetés kivételével. Ez utóbbi kettőre az általános szabályok vonatkoznak. Rendezvény helyszínén a rendezvény helyszínétől függetlenül tilos tartózkodni. Gyűlés helyszínén tartózkodni tilos.

Ha fellépést, kulturális eseményt online közvetítenek, és annak helyszínén csak a fellépők vannak jelen, akkor az nem esik tilalom alá.

A sportrendezvények zártkapusak, vagyis azokon néző nem lehet!

A családi esemény vagy a magánrendezvény – a házasságkötés és a temetés kivételével – abban az esetben tartható meg, ha azon az egy időben jelenlévők száma nem haladja meg a tíz főt. A temetésen jelenlévők száma nem haladhatja meg az ötven főt. A házasságkötésnél kizárólag a szertartás vezetője, illetve az anyakönyvezető, a házasulók, a házasulók tanúi, a házasulók szülei, nagyszülei, a házasulók testvérei és a házasulók gyermekei lehetnek jelen. Más nem.

A fentiek betartásáért a rendezvény szervezője vagy a rendezvény helyszínének üzemeltetője a felelős.

 

VENDÉGLÁTÁS

Ez talán a legkényesebb és leginkább kérdésekkel bombázott rész.

A kormányrendelet szabályai egyértelműek. Vendéglátó üzletben csak az ott dolgozók, és az lehet jelen, aki elvitelre alkalmas ételt rendelt. Ez utóbbi személy csak az átvétel és a szállítás idejéig lehet bent. Tehát ha valaki nem rendelésre készít elvitelre alkalmas ételt, és azt adja át a vevőnek, arra gyakorlatilag kimondja a zárvatartást, mivel nem szolgálhat ki senkit. Vendéglátóüzletnek nem csak az éttermek minősülnek, hanem a büfé, kocsma, söröző, borozó stb. is.

Négy kivételt nevesített a kormány, akire ez nem vonatkozik:

 1. a) a munkahelyi étteremre, illetve büfére,
 2. b) a szálláshelyen található étteremre, illetve bárra, ha ott kizárólag a szálláshely vendégét szolgálják ki,
 3. c) a köznevelési intézmény, valamint a  szakképző intézmény (a továbbiakban együtt: nevelési, oktatási intézmény) menzájára, valamint büféjére, ha ott kizárólag a  nevelési, oktatási intézmény dolgozóját, illetve a nevelési, oktatási intézmény tanulóját szolgálják ki,
 4. d) az egészségügyi intézményben található étteremre, illetve büfére.

 

EGYÉB ÜZLETEK

Az ott foglalkoztatottak kivételével tilos este 7 óra és reggel 5 óra közötti időben

 1. a) az üzletben (kivéve a vendéglátó üzlet, mert rá a fentiszabályok érvényesek),
 2. b) a lottózóban, valamint
 3. c) a nemzeti dohányboltban

tartózkodni. Vagyis ebben az időszakban a vásárlás ezeken a helyeken tilos, és ezek a helyek kötelesek is zárva tartani.

Este 7 óra és reggel 5 óra között a gyógyszertár és az üzemanyagtöltő-állomás nyitva tarthat.

 

SZÁLLÁSHELYEK

Szálláshelyeken csak az ott dolgozók, és azok tartózkodhatnak, akik üzleti, gazdasági vagy oktatási célból érkeztek az adott helyre. Továbbá az egészségügyben dolgozók, és a honvédség hivatásos állományába, és a rendvédelmi szervek állományába tartozók lehetnek elszállásolva szolgálati feladataikkal összefüggésben.

 

SZABADIDŐS LÉTESÍTMÉNYEK

A rendeletben meghatározott kivétellel tilos az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott eseménynek, függetlenül annak nyilvánosságától (így különösen színház, tánc-, zeneművészet, cirkusz), a mozinak, az edző- és fitneszteremnek, az uszodának, a közfürdőnek, a jégpályának, az állatkertnek, a vadasparknak, a kalandparknak, a vidámparknak, a játszóháznak és a muzeális intézményekről, a  nyilvános könyvtári ellátásról és a  közművelődésről szóló törvényben meghatározott muzeális intézménynek, nyilvános könyvtári ellátást biztosító intézménynek, kép- és hangarchívumnak, közművelődési intézménynek, közösségi színtérnek és integrált kulturális intézménynek a látogatása és e helyszíneken – az ott foglalkoztatottak kivételével – a tartózkodás.

A  szálláshelyen jogszerűen tartózkodó vendég a  szálláshelyen található fent szereplő helyszíneket nem látogathatja, és azokat a helyszíneket a szálláshely üzemeltetője köteles zárva tartani.

A  jégpályák, az  uszodák, az  edző- és fitnesztermek és a  sportlétesítmények a  sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportolók számára edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából látogathatóak. Vagyis a sportegyesületek edzései továbbra is megtarthatóak, illetve rendezvényeik zártkapusan.

 

OKTATÁS

A felsőoktatás csak digitális formában működik, mint ahogy a középiskolai oktatás is.

Az  iskolák a  középfokú oktatásban 9. osztálytól digitális munkarendben működnek. A  középfokú intézmények kollégiumai az  iskolaigazgató döntése szerint működnek.

Az általános iskolák a 8. osztályig, az óvodák és a bölcsődék nyitva maradnak.

Nevelési, oktatási intézmény területére

 1. a) az ott foglalkoztatott személyen,
 2. b) az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen,
 3. c) a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn,
 4. d) a gyermeken, illetve a tanulón és e) a gyermeket, illetve a tanulót – a (2) bekezdés szerint – kísérő nagykorú személyen kívül más személy nem léphet be. A nagykorú kísérő köteles a maszkot viselni, és csak a testhőmérséklet mérési pontig mehet be.

Ezen személyek, valamint a nagykorú tanulók testhőmérsékelt mérésen esnek át, és csak akkor léphetnek be, ha határérték alatti a testhőmérsékletük.

Ezek az intézkedések december 11-ig hatályban maradnak.

 

A további intézkedésekről külön cikkben írok.