Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

NEHÉZ IDŐK

Nehéz Idők

Vannak időszakok, amikor szembe kell nézni azzal, ami ránk vár. Még akkor is, ha ez éppen nem egy kellemes pillanat lesz. Sőt! Talán ekkor fontos igazán. Ennek egyik fontos velejárója, hogy beszéljünk nyíltan és őszintén a problémáról.

Mindenki, aki tájékozódik, tudja, hogy egy meglehetősen nehéz időszak köszönt ránk, aminek talán még csak az előszelét érezzük jelenleg. Igaz ez a háztartásokra, a vállalkozásokra, az intézményekre és az államra is. Ez nem csak helyi vagy országos jelenség, és minden bizonnyal számos oka van.

Mindenki kezdi a saját bőrén érezni – vagy legalábbis ez utol fog érni mindenkit -, hogy milyen nem kívánt változások érintik az életét.

Érdemes kicsit elidőznünk azon, hogy ez mit jelenthet egy önkormányzat, különösen egy olyan méretű és gazdasági hátterű esetében, mint Dömsöd.

A drágulás a költségek növekedésével jár. Vagyis ugyanannyi pénzből a jövőben nem finanszírozható minden ugyanolyan mértékben. Településünk eddig is igyekezett takarékosan gazdálkodni,, és ennek is köszönhető az, hogy a méretéhez képest az utóbbi években a megnyíló fejlesztési lehetőségeket nagyobb mértékben tudta kiaknázni. Ezért az elmúlt években valósult meg talán a legtöbb fejlesztés.. Ezekhez az önkormányzat a maga forrásait is felhasználta. Ez az elmúlt évek gazdasági helyzetében működött is. A beruházásokhoz mert hitelt is felvenni az önkormányzat, mivel van, ami azzal kiegészülve tudott csak megvalósulni. (A hitel, ha annak célja a vagyon gyarapítása, nem egy ördögtől való dolog.) Azonban a helyzet, a világ körülöttünk megváltozott. Nézzünk pár konkrétumot.

Talán az egyik legfájdalmasabb a bölcsőde kérdése. Fájdalmas azoknak is, akik várják a megnyitást, és a fenntartónak is. Mindannyian azt szeretnénk, ha sok családnak minél hamarabb nyújtana segítséget, és nem üresen várna az épület. Ezért is tett meg mindenki annyi mindent annak érdekében, hogy ez megtörténjen. Maga a projekt megvalósult, a berendezések, játékok, minden, ami szükséges nagy részben leszállításra és kifizetésre került, egy részének meg a szállítását várjuk. Azt csak csendesen jegyzem meg, hogy pont a teljes berendezés, már egészében önkormányzati saját forrásból valósul meg. Számoltunk vele, beterveztük, és ezt meg is csináljuk. Ami viszont a gond, hogy ha ősszel indulna el az eredeti tervek szerint, akkor a működtetésre (vagyis a bérek, azok vonzata, a rezsi, stb.) az állami finanszírozást megigényelni tudjuk csak, de az idei év maradékában azt meg kellene előlegeznünk. Még ezzel is számoltunk nyár elején. Mára azonban az látszódik, hogy a fenntartási költségek növekedése - ami a teljes önkormányzatot, minden intézményét is érinti - ezt a részt fel fogja emészteni. Hazardírozni pedig nem lehet, mert nem lehet kockára tenni a működés folyamatosságát, biztonságát, pl. hogy lesz-e elégséges fűtés a gyermekintézményekben. A béreket, járulékokat, rezsiszámlákat, az étkezés különbözetét fizetni kell, és nem állhat elő egy olyan helyzet, hogy pár hónap múlva veszélybe kerül a fenntartás.

Ugyanez igaz a gyermekétkeztetésre. Annak a költségei is jelentősen nőnek, mivel a szolgáltató is kénytelen árat emelni, ha nem akar bezárni. Ennek azonban csak egy része hárítható át az intézményi térítési díjakban, a maradék, ami több, mint 9,6 millió forintot tesz ki csak az idei év hátralévő részében, szintén ki kell gazdálkodnia az önkormányzatnak. Ráadásul fennáll a veszélye annak, hogy idén az alapanyagok árának növekedése miatt még további korrekcióra kényszerülhet a beszállító.

Az áram és gáz árának növekedése jelentős lesz, és egyelőre még számoljuk, hogy milyen lépéseket is tegyük annak érdekében, hogy az intézmények működjenek.

A futó beruházások közül az egyik legjelentősebb a Nagy-tanyai út felújítása. Ebben az esetben egy utófinanszírozott pályázatról van szó, tehát a támogatást az önkormányzat csak azután kapja meg, amikor sikeresen elszámol a felhasználással. Ez csak akkor lehetséges, ha a számlák kifizetése maradéktalanul megtörtént. Ezen csak kicsit javít az, hogy a támogatás felét előlegként megkaphattuk (éltünk is a lehetőséggel), de egy ekkora beruházás másik felének megelőlegezése már komoly teher.

Polgármester úr írt az adófizetési morál csökkenéséről. Ez egy hullámzó tendencia mindig, amit az adóhatóságok behajtási tevékenysége végül korrigál. Ezt most is így van. Ugyanígy további lépések várhatóak a ki nem fizetett, főként az iskoláskorú gyermekeknél fennálló gyermekétkeztetési díjak miatt is.

Így el is értünk a legfőbb gondhoz. Vagyis, hogy a bevételek az eddigi kiadásokra nem lesznek elegek. Tehát szükséges, hogy mindent ismét felülvizsgáljon az önkormányzat, ugyanúgy, ahogy mindenki erre kényszerül otthon is. Mindemellett növelni kell a bevételeit is, ami figyelembe véve, hogy egyébként a meglévő vagyonának hasznosításából tud bevételhez jutni, az egyes bérleti díjak növekedésével jár. Itt kell megjegyezni azt is, hogy már a tavalyi évben született egy döntés a helyi adók módosításáról, azonban a központi tiltás miatt ezek bevezetése akkor elmaradt.

Mindezek tehát elvezetnek minket oda, hogy jelentős munka zajlik annak érdekében, hogy tovább működjön mindaz, amit eddig megszoktunk. Azonban ezért biztosan olyan részletes intézkedéseket kell tenni, ami lemondással jár, és kellemetlen is lesz. Emellett nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy többre is törekedjünk, mint, hogy elvegetálva túléljük. A már beadott pályázatainkat nyertességük esetén sikerrel kell végrehajtani. Ilyen a Kunszentmiklósi út és a Bocskai utca felújítása, a Duna-part turisztikai célú fejlesztése, vagy a már nyertes a múzeum épületének és a kiállításának felújítása. Ugyanígy a napokban kaptuk meg a közvilágítás korszerűsítésének terveit, és jelenleg az erre irányuló közbeszerzés előkészítése zajlik.

Nehéz időszak jön, és tartok tőle, hogy ez még csak az előszele. Minden lehetőséget figyelembe véve, és azt is, hogy egyes feladatokhoz, fejlesztésekhez milyen segítségeket kapunk, nem lehet csak kívülről várni a megoldást, hanem ahogy eddig is, mindent meg kell tennünk nekünk is.

Jelenleg ez a helyzet, és a feladat is.

Dömsöd, 2022. augusztus 8.

dr. Bencze Zoltán

jegyző

 

A Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése a Széchenyi 2020 program keretében