Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

Falugyűlés után

 

A dömsödi falugyűlések évek óta nem arról híresek, hogy az érdeklődés szétveti az OMK falait. Ebből a szempontból a péntek esti rendezvény beleillik a sorba. A jelenlévők nagy részének szinte előre bérletet lehetett volna adni, akár évekre előre is. Szerencsére, néhány tucat dömsödi polgár azért minden évben úgy gondolja, hogy közösen vitassuk meg a dolgainkat. Volt egy-két olyan érdeklődő, aki most volt először falugyűlésen, és volt olyan is, aki visszatérően csak a választási években - négyévente – teszi tiszteletét a közmeghallgatáson.

 Az idei falugyűlés hasonló mederben folyt, mint az eddigiek. Először a meghívott vendégeink szólaltak meg: közülük is Pánczél Károly parlamenti képviselőnk beszélt az önkormányzatokat érintő konszolidációról, majd Dr. Bencze Zoltán jegyző vázolta azt az intézkedés sorozatot, amely a közbiztonság javítását célozta meg. A tájékoztatóhoz kapcsolódott Dr. Tóth Károly rendőr őrnagy, a kiskunlacházi rendőrőrs parancsnoka, aki további rendőri jelenlétet ígért Dömsöd számára. A szolgáltatók közül a víz és csatorna kérdéskörben a Daköv kft képviseletében Sági János a Ráckevei Üzemigazgatóság vezetője válaszolt a feltett kérdésekre. A hulladék szállítással kapcsolatban én tájékoztattam az érdeklődőket. Jeleztem, hogy január 25.-től új szolgáltatónk van, a Vertikál Zrt.

 Az est következő fejezetét a tavalyi és az idei költségvetésünk fő számainak ismertetése töltötte ki, majd az elmúlt évi „ténykedésünk” bemutatása után a 2014-es terveinket ismertettem.

 Ezek után következtek a lakossági kérdések, amelyek szokás szerint nehezen indultak, hogy aztán a hozzászólók bátorságot merítve, újabb és újabb problémákat vessenek fel. Szóba került a szemét szállítás, a csatorna szolgáltatás, az útjavítás, a víz minőség javító projektünk és még sok minden más. A legtöbb hozzászóló azért a közmunka programnál, a közmunkásoknál kötött ki. Minden témánál volt kritika és dicséret is, de a közmunkásokkal kapcsolatban kicsit elszabadultak az indulatok.

 Elsősorban az én szememre vetették a hozzászólók, hogy nem tartunk fegyelmet a közmunkások között, nem követelünk minőségi munkát tőlük, és gyatra teljesítményt is fizetéssel honorálunk. Persze, volt olyan hozzászóló, aki a közmunkások béremelésében látja a motivációs megoldást, de nem ez volt a jellemző. Némiképp igazságot kell, hogy adjak a háborgóknak, hiszen az ötvenezer forint körüli nettó fizetésért azért a jelenleginél nagyobb ellentételezést lehetne kérni. Azért ez nem ennyire egyszerű. Pánczél képviselő úr fogalmazta meg nagyon jól - visszafogottan, nyugodt hangon – hogy azokat az embereket, akik abba nőttek bele, hogy reggel a családba nem megy senki sem dolgozni, azokat csak fokozatosan lehet munkára, rendszerességre szoktatni. Ez a célunk nekünk is, de az elfogadható munkamorálig még nagyon sok tenni valónk van. Megpróbáljuk értelmes munkával kitölteni idejüket, de nem egyszerű sokszor száz-százötven közmunkást mozgatni úgy, hogy a munka-fegyelem is maximális legyen, és megfogható hozadéka is legyen a munkájuknak. A legfrissebb az, hogy fagymentes napokon térkövet készítenek, amelyet majd tavasszal beépítünk a közterületeinken. Azt meg kellett állapítanom, hogy az est folyamán az előző témában nem nagyon közeledtek egymáshoz az álláspontok. Talán majd a közeljövőben!?

 Bencze István

 

A Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése a Széchenyi 2020 program keretében