Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

Új pályázat mini bölcsőde építésére

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. október 10-i rendkívüli ülésén tárgyalta a bölcsődei ellátás megszervezésével kapcsolatos aktuális kérdéseket.

A gyermekvédelmi törvény 2017. január 1-től előírja, hogy ha a bölcsődei ellátásra az adott településen legalább öt gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy a település – jogszabályban meghatározottak szerint megállapított – 3 év alatti lakosainak száma meghaladja a 40 főt, akkor az önkormányzat köteles a bölcsődei ellátást megszervezni 2018. december 31-ig.

Azért, hogy az önkormányzat ezen kötelezettségének eleget tudjon tenni még 2016-ban pályázatot nyújtott be bölcsőde építésére, azonban ennek eredményéről (akár elutasításáról) a mai napig értesítést nem kapott.

Mivel országos számos önkormányzat küzd a bölcsődék létrehozásának problémájával, és többségük saját erőből nem képes rá, ezért 2018. szeptember 28-án a kormány új pályázatot hirdetett az önkormányzatok részére bölcsődék és mini bölcsődék létrehozására.

A képviselő-testület mérlegelte a lehetőségeket, és ezt követően döntött úgy, hogy a korábbi bölcsődei projekt helyén – ami a Hajós kastély Táncsics utca felé eső üresen álló hátsó telekrésze – kerül megtervezésre egy olyan mini bölcsődei előírásoknak megfelelő épület, amely már magában fogja hordozni az esetleges későbbi bővítés lehetőségét.
A mini bölcsőde olyan bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, amely a gyermekek napközbeni ellátása keretében, a bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja szerint, jogszabályban meghatározott szakirányú végzettséggel rendelkező személy által akár több, a normál bölcsődei intézményhez képest kisebb létszámú csoportban, valamint egyszerűbb személyi, tárgyi és működtetési feltételek mellett nyújt szakszerű gondozást és nevelést. A mini bölcsőde megszervezhető akár az óvodával közös szervezeti formában, ami főként a közös vezető személyét jelenti más kedvező személyi feltételek mellett is. Ez a formája a bölcsődei ellátásnak a fenntartási költségek ésszerű keretek között tartását is segíti, így az üzemeltetés nagyobb biztonsággal megoldható.

Az erre elnyerhető maximális támogatás 50 millió forint, amihez 5% önrészt kell biztosítani.

A pályázatot legkésőbb 2019. március 19-ig lehet benyújtani, azonban mivel az előkészítési munkák megkezdődtek, ezért várhatóan jóval hamarabb is bekerülhet az önkormányzat pályázata.

A Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése a Széchenyi 2020 program keretében