Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

TÁJÉKOZTATÓ ADÓEMELÉSRŐL 2023.

Tisztelt Adózók!

A nehéz gazdasági körülmények az önkormányzatokat is sújtják, így Dömsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. évben a helyi adók emeléséről döntött, mely végső formában a 21/2022.(XI.30.) számú rendelettel 2023. január 01-től hatályba lépett. A rendelet megtekinthető honlapunkon a https://www.domsod.hu/rendeletek menüpontban.

Az adó emelése érinti a kommunálisadó és építményadó adónemeket.

A magánszemélyek kommunális adójának mértéke:

  1. lakás céljára szolgáló építmény esetén : 20.000-Ft/év
  2. beépítetlen földrészlet esetén: 15.000-Ft/év összegre változik.

Az építményadó mértéke:

  1. Üdülők, lakások esetében 875-Ft/m2
  2. Kereskedelmi egységek és szállásépület esetében 675-Ft/m2
  3. Egyéb épület esetében 625-Ft/m2 összegre változik.

Építményadóban fontos változás, hogy a hatályos rendelet nem tartalmaz adókedvezményt! (a 23/2003.(XII.18.) számú rendelet 14.§-a, mely szerint „ Az építményadó éves összegének felső határa azon adóköteles nem vállalkozási célt szolgáló ingatanok esetében, amelyben az adóalany és vele együttélő családtagjai állandó lakcímet létesítettek és életvitelszerűen ott élnek évi 10.000-Ft.” kivezetésre került.)

Részletes tájékoztató méltányossági eljárásban fizetési könnyítésről, részletfizetésről, mérséklésről a honlapunkon megtalálható (https://www.domsod.hu/nyomtatvanyok ), vagy letölthető innen.

Tisztelettel:   Dömsöd PMH Adócsoport