Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

TERÜLETI VÉDŐNŐ ÁLLÁSAJÁNLAT

Dömsöd Nagyközség Önkormányzata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Védőnői Szolgálat
területi védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2344 Dömsöd, Szabadság út 42.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) ESzCsM rendeletben foglaltaknak megfelelően Dömsöd Nagyközség egyik védőnői körzetének védőnői feladatai.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.    

Pályázati feltételek:

 •         Főiskola, védőnői szak,
 •         magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás vagy tartózkodás jogával rendekező, illetve bevándoorlt vagy letelepedett státusz
 •         cselekvőképesség
 •         büntetlen előélet
 •         MESZK tagság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 •         szakképzetséget igazoló irat(ok) hiteles másolata
 •         szakmai önéletrajz
 •         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a személyes adatok kezeléséhez hozzájárul, valamint a pályázati anyagát az elbírálásban részt vevők megismerhetik.
 •         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázatának a Képviselő-testület nyílt ülésén történő tárgyalásához
 •         MESZK tagsági igazolás

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 12.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baloghné Kakuk Emma nyújt, a 0624523135 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Dömsöd Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (2344 Dömsöd, Petőfi tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: D/4785-1/2022. , valamint a munkakör megnevezését: területi védőnő.

vagy

 •         Elektronikus úton Bencze István polgármester részére a domsod@domsod.hu E-mail címen keresztül

vagy

 •         Személyesen: Bencze István polgármester, Pest megye, 2344 Dömsöd, Petőfi tér 6. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 29.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. június 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

AZ EREDETI DOKUMENTUM MEGTEKINTHETŐ ITT