Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

MEGHÍVÓ - Testületi Ülés 2024.04.24. OMK 15:00 óra

Dömsöd  Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2024 április 24-én (szerda) 15.00 órakor
a Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központban ülést tart,
melyre Önt ezúton tisztelettel meghívom

 

N A P I R E N D

1./ Polgármester beszámolója a két ülés között eltelt időszak eseményeiről
Előadó: Bencze István polgármester - 15.00 óra

2./ Jelentés a lejárt határidejű határozatokról
Előadó: dr. Bencze Zoltán jegyző - 15.10 óra

3./ Településfenntartási csoport beszámolója
Előadó: Pongrácz József településfenntartási csoportvezető - 15.15 óra

4./ Dömsöd településtervének készítése
Előadó: Bencze István polgármester - 15.20 óra

5./ Ráckevei Rendőrkapitányság beszámolója
Előadó: Bencze István polgármester - 15.30 óra

6./ Dömsöd Nagyközségi Óvoda és Bölcsőde álláshely bővítés iránti kérelme
Előadó: Bencze István polgármester - 15.40 óra

7./ Tanfelügyeleti intézkedési terv jóváhagyása
Előadó: Bencze István polgármester - 15.50 óra

8./ Dömsöd Kunszentmiklósi út alatti ivóvíz vezeték cseréje
Előadó: Bencze István polgármester - 15.55 óra

9./ Dömsöd 2990 hrsz-ú ingatlanhoz kapcsolódó telekrendezés
Előadó: Bencze István polgármester - 16.00 óra

10./Egyebek 

Bencze István sk.

A Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése a Széchenyi 2020 program keretében