Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

Tájékoztató a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00007 kódjelű „Kunszentmiklósi út fejlesztése Dömsöd Nagyközségben” beruházásról

Dömsöd Nagyközség Önkormányzata 2022. április 13-án nyújtott be pályázatot a TOP_PLUSZ-1.2.3-21 „Belterületi utak fejlesztése” felhívás keretében a Kunszentmiklósi út felújítására. A támogató szervezet 2022. november 24-én kelt pozitív támogató döntése nyomán a támogatási szerződést 2023. február 16-án írták alá összesen 149.818.725-Ft támogatásról. Ebből az útépítési munkákra fordítható rész 133.350.000-Ft, míg a fennmaradó a tervezésre, a pályázat előkészítésére, a közbeszerzésre, műszaki ellenőrre, kötelező nyilvánosság biztosítására, kötelezően előírt dokumetumok elkészítésére fordítható. A támogatás 100%-os, önerőt nem igényel.

Ezt követően kezdődött meg a kivitelei tervek készítése, amelyet a tervező 2023. júniusában át is adott az önkormányzat részére. Mivel a gyalogátkelőhöz időközben kiemelt közvilágítást is előírtak, így annak megtervezését, és a hálózati engedélyessel való egyeztetését az önkormányzat képviselő-testülete által kiválasztott cég 2023. őszére végezte el. Ezt követően kezdődhetett meg a közbeszerzési eljárás előkészítése, amely az EU-s támogatás miatt nyílt eljárással zajlódott. A beérkezett ajánlatok, és azok hiánypótlását követően 2024. februárjában került kiválasztásra a kivitelező SOLTÚT Kft., akivel a vállalkozási szerződést 2024. április 18-án írta alá önkormányzatunk, tekintettel arra, hogy a beruházás területének állami érintettsége miatt egyeztetéseket kellett végezni a Magyar Közúttal és az illetékes minisztériummal.

Időközben döntés született arról is, hogy az útépítést megelőzően a DAKÖV Kft. kicserléi az érintett szakaszon az ivóvíz gerinc- és bekötök vezetékeket is. Ennek során a két cég és az önkormányzat egyeztetett egymással annak érdekében, hogy megtalálják a mindenki által elfogadható műszaki megoldásokat annak érdekében, hogy a nyomvonalas süllyedést megakadályozzák. A DAKÖV kivitelezési szerződését várhatóan 2024. május 13-án írják alá, és ezt követően kezdődnek meg a tényleges munkák. Az ezzel kapcsolatos korlátozásokról a szolgáltató fog felvilágosítást adni, amelyet mi is közzéteszünk.

Az útépítéssel kapcsolatos időbeli ütemezést, a forgalmi korlátozásokat a munkaterület útépítő általi átvételét követően tudjuk közzétenni.

Röviden a műszaki tartalomról. 

A Kunszentmiklósi út tervezési szakasz eleje csatlakozik az Az 52305 j. Dömsöd I. állomáshoz vezető út 0+785 km szelvényéhez (Vasút út eleje). A teljes szakasz jelenlegi aszfalt burkolatú ~3,5-4,0 m széles. Ezen a teljes belterületi szakaszon nyitott kerékpársáv létrehozása tervezett, ennek megfelelően a meglévő aszfalt burkolatot 5,5 m szélességre mindkét oldalon szélesíteni szükséges. A szélesítést követően 50 cm széles M22 mechanikai stabilizációs padka épül kétoldali szikkasztó földárokkal. A fejlesztéssel érintett úton a burkolat cseréje történik 775 méter hosszan, amely nem tartalmazza a leágazó közöket. 

Tervezett csomóponti beavatkozás az 52305 j. Dömsöd I. állomáshoz vezető út 0+785 km szelvény térségében történik. A meglévő körforgalom jellegű sziget elbontásra kerül, és az országos közút íve szűkül. Ezzel a beavatkozással a fejlesztési területen egy szabályozott „T” csomópont jön létre, ahol mind a négy irányból egyértelmű elsőbbségi viszonyok alakulnak ki. A csomópontban helyet kap egy középsziget, amely a gyalogátkelő biztonságos kialakítására szolgál, továbbá egy 4,25 m széles direkt ág a Kunszentmiklósi út irányából a Vasútállomás irányába. 

Az 52305 j. út 0+705-0+735 szelvényében a bal oldalon a meglévő buszperon és járda átépítésre kerül, a 2014/2 helyrajzi számú ingatlan behajtójának figyelembevételével. Továbbá az országos közúton a buszmegállónak 1,0 m-es szélesítése tervezett 1:7 bejárati- és 1:5 kijárati elhúzással. Magassági vonalvezetése a teljes szakaszon igazodik a meglévő burkolat és a meglévő terep szintjéhez. 

A Kunszentmiklósi út burkolatának felújítás során a pályaszerkezet megfelelő kivíztelenítése, valamint a burkolatról lefolyó vizek egyenletes elvezetését biztosítva a meglévő talpárkokat tisztítani, profilozni kell. A kapubehajtók alatt található átereszeket ki kell tisztítani. A hiányzó árkokat pótolni szükséges. 

Az 52305 j. Dömsöd I. állomáshoz vezető út 0+785 km szelvény csomópontja egyenrangú útkereszteződésként funkcionál. A tervezett kialakítással a Dózsa György út- Kunszentmiklósi út irány válik a fő közlekedési iránnyá. Az alárendelt irányok pedig a Vasút utca és a 1796/4,1795 hrsz. közterületi ingatlan útcsatlakozása. Az utóbbi Önkormányzati utca elsőbbségadás táblával, a Vasút utca pedig STOP táblával lesz jelezve. Az egyenrangú útkereszteződés táblák elbontásra kerülnek, helyükre forgalmi rend változásra felhívó tábla és kiegészítő tábla kihelyezése szükséges. 

A tervezett csomópontban gyalogátkelő létesül 3,0 m szélességben. 

A Kunszentmiklósi úttól nyitott kerékpársáv létesül a tervezési szakasz végéig. A sáv 1,0 m széles mindkét oldalon. A csatlakozó utcáknál az erre vonatkozó jelzésképű táblák mindkét irányba jelezve lesznek. A nyitott kerékpársávot megelőzően a főirányban a kerékpáros nyom felfestése vezeti elő a kerékpárosok elsőbbségi viszonyát.

A projekttel kapcsolatban a közlemények az alábbi linken is elérhetőek: https://palyazatok.domsod.hu/

 

A Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése a Széchenyi 2020 program keretében